Slett gamle sikkerhetskopier, så de ikke tar over disken din

Slett gamle sikkerhetskopier

Hver gang du tar sikkerhetskopi i Lightroom, blir det lagd en ny catalogfil, slik den var da du avsluttet Lightroom. Etter hvert blir det mange. De tar stor plass, så slett gamle sikkerhetskopier.

Slett gamle sikkerhetskopier, så de ikke tar over disken din
Slett gamle sikkerhetskopier, så de ikke tar over disken din

Katalogkopier slettes i filbehandling

Slett gamle sikkerhetskopier gjør du fra Filutforsker på pc (Finder på Mac). Standard plassering av sikkerhetskopiene er i mappen Bilder/Lightroom/Backup, men jeg håper du har plassert den på en annen disk. Hver enkelt sikkerhetskopi blir plassert i en egen undermappe, som får navnet dagens dato og klokkeslett (2020-01-26-1648). Hver eneste slik mappe inneholder en ny catalogfil, akkurat slik den var da du startet sikkerhetskopiering.

Fra Lightroom 6/CC blir sikkerhetskopien komprimert i en zip-fil. Den zippede sikkerhetskopien av catalogfilen tar opp ca 25 % av den plassen catalogfilen tar. Zip sikrer at du ikke tar i bruk catalogfila uforvarende. Den må pakkes ut før du kan bruke den.

De blir flere og flere

Etter hvert som du lager nye sikkerhetskopier, blir de eldre kopiene verdiløse og overflødige, og de bruker unødig diskplass. Du trenger strengt tatt ikke mer enn et par, tre av de nyeste catalogfilene som sikkerhet. Det er med andre ord en bra rutine å kvitte seg med gamle sikkerhetskopier, men hvor er de, og hvordan finner du dem?

Slik finner du sikkerhetskopiene

I skjermbildet Back Up Catalog finner du hvor sikkerhetskopiene lagres.
I skjermbildet Back Up Catalog finner du hvor sikkerhetskopiene lagres. Skjermbildet dukker opp, når Lightroom spør deg om å ta sikkerhetskopi når du avslutter Lightroom.
  • Åpne Catalog Settings i Lightroom, og sett Backup til Every time you Quit Lightroom.
  • Lukk Catalog Settings, og avslutt Lightroom. Du blir spurt om du vil ta sikkerhetskopi.
  • Klikk knappen Choose, som brukes til å velge mappe for lagring av sikkerhetskopier.
  • Et Utforsker-/Findervindu åpner, og viser mappa for sikkerhetskopier. Her ser du alle sikkerhetskopiene dine.

Slett de eldste

De eldste backupene eller katalogkopiene kan gjerne slettes
De eldste backupene eller katalogkopiene kan gjerne slettes. Her er kopiene lagt på en separat disk.
  • Merk den eldste. På Mac kan du gjøre slik: Ctrl + klikk, mens musa peker på den eldste backupmappa. Velg så Move to Trash (Flytt til papirkurv) fra menyen som dukker opp. På PC kan du klikke på backupmappa du vil slette, og taste Delete, eller høyreklikke og velge Slett. Du kan også merke flere samtidig, slik som i bildet.
  • Fortsett dette til du har slettet alle sikkerhetskopiene du vil slette.
  • Avslutt Lightroom med å klikke Cancel, for å lukke Utforsker-/Findervinduet for valg av mappe for sikkerhetskopi. Cancel sikrer at mappenavn for sikkerhetskopier ikke blir endret.
  • Avslutt Lightroom ved å klikke Backupknappen, slik at en ny sikkerhetskopi blir lagd.

Gjør det til en fast rutine å slette gamle sikkerhetskopier regelmessig i forbindelse med at du tar sikkerhetskopi. Hugs også å ta regelmessig kopi av bildefilene dine.

Et siste tips.

Det er viktig å ha sikkerhetskopiene adskilt fra originalen. Dersom begge er på samme disk, kan begge forsvinne den dagen disken havarerer. Dersom du lagrer sikkerhetskopien sammen med original catalogfil, bør du ha andre rutiner for å hente sikkerhetskopien ut til en annet lagringssted, separat disk og/eller internett.

Les også

Skroll til toppen