Fest disk til fast bokstav

Mange brukere med store bildearkiver må lagre bildene på eksterne disker. På Windowsmaskin får ekstern disken den første ledige bokstaven som sitt navn.

Problemet

Fest bildedisk til fast bokstav i Windows Diskbehandling
Fest bildedisk til fast bokstav i Windows Diskbehandling, så unngår du problemer med at Windows automatisk tildeler en anne nbokstav, og bildene blir offline or missing.

Lightroom linker til bildene på en disk

Lightroom bruker en link til hvert bilde. Linken beskriver hele stiene eller adressen til der bildet er lagret. Det kan være C:\brukere\Arnold\Bilder\2019\Hjerkin.NEF, eller det kan være E:\Bilder\2019\Hjerkin.NEF.

C: er systemdisken i Windows, og D: er kanskje en DVD-stasjon. Da blir første ledige diskbokstav for bildedisk E:. Dersom E: er frakoblet, og jeg kobler til minnekortet fra kameraet, vil minnekortet få E:, og bildedisken får bokstaven F:, når jeg kobler til den igjen. Da vil alle bilder bli lagret på E:, offline i Lightgroom, så dette blir bare surr og frustrasjoner.

Dersom du har 2 eksterne disker, og de kobler til i omvendt rekkefølge, bytter de plass. Da blir E: til F: og F: blir E:. I alle tilfeller oppstår det feil med bildelinkene i Lightroom.

Du kan identifisere problemet ved å slå opp på et bilde i Lightroom, og klikke på utropstegnet i miniatyrbildet. Der vil du se diskens bokstav i starten av linken til bildet. Linken ser du når klikker på utropstegnet på et frakoblet bilde.

Ikke slik på Mac

Problemet er ikke det samme på Mac, fordi Mac OS bruker diskens navn som identifikasjon av disken, i stedet for å tildele et navn.

Løsningen

Der er to løsninger på dette, og de to løsningene kan kombineres. Kombinering gir en tredje, som kan være mer langsiktig.

  1. Find missing folder.
  2. Gi disken tilbake sin opprinnelige bokstav.
  3. Gi disken en fast bokstav i Windows diskbehandling, og bruk Find Missing Folder.

Jeg har lagd en oppskrift for hvordan du gir disken en fast bokstav i Diskbehandling. Den fungerer for både Windows 7 og 10. Last ned og bruk den til eget bruk, når dette problemet dukker opp.

Langsiktig løsning – fest disk til fast bokstav

I Windows får disker tildelt bokstav i den rekkefølgen de blir koblet til. Dette kan du overstyre, og bestemme at bildedisken din alltid skal få bokstaven H, når den blir koblet til, eller kanskje P. Det er opp til deg. Gi gjerne bildedisken en fast bokstav langt ute i alfabetet på denne måten. Da vil du kunne koble til andre USB-enheter, uten at det påvirker diskbokstaven til bildelageret.

Find missing Folder fullfører ny diskbokstav

Når du har gitt disken en ny fast bokstav langt ute i alfabetet, vil bildene fortsatt være offline or missing i Lightroom. Da må du bruke Find Missing Folder i Lightroom til å finne frem til den nye diskbokstaven og hovedmappen på bildedisken. Disk til fast diskbokstav er gull.

Fest disk til fast bokstav i Windows

Her kan du laste neddetaljert beskrivelse av hvordan du låser eksterne disker til hver sin bestemte bokstav i Windows.

Les også om Find missing folder i tipset; Frakoblet mappe/bilder

Skroll til toppen