Kollasje med selvportrett

Om meg

Ferdigheter – brukerstøtte og opplæring

Lightroom har vært mitt hovedverktøy for bildebehandling siden Lightroom 3, og jeg har brukt verktøyene i programmet aktivt hele tiden. Derfor kjenner jeg programmet svært godt. Gjennom mange år med brukerstøtte og opplæring kan jeg hjelpe hvem det skal være med nesten hva som helst i programmet, enten det oppstår problemer, eller du bare vil bli bedre bruker og utnytte programmet bedre.

I mer enn 25 år har en viktig del av arbeidet mitt vært opplæring og brukerstøtte for dataprogrammer og utarbeiding av veiledninger. Opplæring og brukerstøtte for Lightroom er bare en naturlig videreføring i noe som jeg elsker å holde på med. Det har nesten blitt en lidenskap og enorm tilfredsstillelse å kunne hjelpe mennesker til en bedre hverdag med bruk av Lightroom.

Jeg liker også å skrive, og har tidligere utarbeidet brukerveiledninger for både fagrelaterte programmer på jobb, Word Perfect (min første), Word, Excel, e-post, brukerveiledninger for Landbruks- og Matdepartementet og Landbruksdirektoratet, og sist men ikke minst, to utgaver av Lightroom.

Portrett Arnold Hoddevik
På fototur april 2020. Foto: Ragnhild Marie Aston Hoddevik
Brukerstøtte og opplæring via fjernhjelp
Brukerstøtte og opplæring via fjernhjelp

Kundebehov, respekt og trygghet

For meg er det viktigste i forholdet til en kunde, at kunden får svar på de spørsmål som stilles til meg. Det er kundens behov som skal tilfredsstilles, ikke mitt. Så det første svaret er hvordan dette kan løses i Lightroom. Hvis det ikke er tilfredsstillende, kan andre løsninger drøftes.
Det andre jeg prioriterer på topp, er respekt for kunden og kundens data. Forhold jeg blir kjent med i kontakt med kunden, blir mellom meg og kunden. Dette lærte jeg tidlig i yrkeslivet, der jeg behandlet personlige data en mannsalder.
En ting til som er svært viktig for meg, er at kunden føler seg trygg. Derfor har jeg investert i et av verdens mest brukte programmer for sammenkobling og fjernbetjening av datamaskiner, TeamViewer. Det er den datatekniske siden av tryggheten. Den andre er at ingen opplysninger kommer på avveier. Min munn er lukket med syv segl.

Se mer om Fjernhjelp her.

Fremside på boka Lightroom 4 - Enkelt forklart

Bøker og kurs om Lightroom

I 2010 fantes det nesten ingen norsk litteratur om bruk av programmer for bildebehandling. Mange i fotoklubben min kunne lite engelsk, så da var det naturlig for meg å sette meg ned å skrive om Lightroom. Jeg hadde brukt Lightroom fra starten av, og så at det passet like godt for amatører som for profesjonelle fotografer. Dessuten støtter programmet de fleste oppgaver som blir utført med bilder. Boka Adobe Photoshop Lightroom 3 – Enkelt forklart var den første i sitt slag på norsk. Etter den fulgte boka for Lightroom 4, som kom i 2 opplag.

I 2015 ble Lightroom et abonnementsprodukt, som er i stadig utvikling, Senere har nyheter og forbedringer dukket opp 5-6 ganger i året. En vanlig bok vil ha kortere levetid enn tidligere. I praksis vil deler av en trykt bok være foreldet når den kommer på markedet. Derfor er det ikke økonomisk forsvarlig å gi ut en ny papirutgave av en slik bok.

Se mer om boka her.

Oppvekst og utdanning

Jeg ble født i 1952, og vokste opp i en fiskerbondefamilie i Hoddevik, lengst vest på Stadlandet. Havet var nærmeste nabo, stille som vann noen dager, men et frådende inferno andre dager – nå for tida et eldorado for surfere fra hele verden.
Oppveksten var en travel tid, rik på alle slags oppgaver og erfaringer, inne som ute, på land og sjø, i arbeid og lek. Arbeid lærte vi tidlig, og det har vært til enorm nytte senere. Erfaring i alt slags gårdsarbeid, fiske, snekring, osv, osv, har gjort at ingen praktiske oppgaver er for vanskelige. Forholdene i Hoddevika var ideelle for utforskende, nyfikne og kreative guttunger.

Utdanninga favner om mange felt; landbruk, samfunnsplanlegging/-utvikling, EDB, økonomi og markedsføring. Foto har alltid vært en viktig interesse, særlig da jeg fikk mitt første digitale fotoapparat i 2003. Digital speilrefleks i 2008 ga meg enda større glede av bildene. I 2007 ble jeg medlem i Ålesund Kameraklubb, og i 2010 var jeg med og stiftet og bygde opp Skodje Fotoklubb.

Hoddevika om kvelden
Surfing gone wrong

Portrettintervju hos Norsk Selskap for Fotografi

I oktober 2023 publiserte Norsk Selskap for Fotografi (NSFF) et portrettintervju med meg. NSFF er en paraply- og interesseorganisasjon for fotoklubber i Norge. Jeg står oppført hos NSFF som kursinstruktør.

I portrettintervjuet forteller jeg om min interesse for foto og og Lightroom. Noen bilder av mange ulike motiver og kategorier er også vist frem i intervjuet. Du kan lese hele intervjuet i NSFF-Magasinet.

Skroll til toppen