Redigere bilder på reise ved hjelp av Smart Previews

Redigere bilder på reise

Vi har av og til behov for å redigere bilder på reise, uten å ha med hele bildesamlingen. Det skaper utfordringer, som kan løses på forskjellig måte.

Flere måter å redigere bilder på reise

Det er flere måter å redigere bilder på reise og oppdatere catalogfil/bildelager når du kommer hjem.

  • XMP
  • Smart Preview
  • Export as Catalog/Import from another Catalog
  • Synkronisering via nettbasert synkroniseringstjeneste
  • Synkronisering av Collections I Classic til Lightroom (skybasert lagring)

Det finnes mange ulike oppsett hos brukere av Lightroom. Et par vanlige eksempler er:

En bærbar datamaskin er koblet til eksterne disker eller kanskje et nettverk med bildelager.

Hovedlageret er på en stasjonær datamaskin, og en bærbar blir brukt til reise.

Her skal jeg gjøre et forsøk på å overfladisk formidle noen eksempler på hvordan dette kan løses. Ikke alle alternativene er like godt dokumenterte, og det finnes sikkert andre alternativer. Behovet og omfanget påvirker hva du kan eller bør bruke.

Kopiere bildefiler – og XMP

All redigering i Lightroom blir lagret i catalogfilen (databasen) – bildefilene blir ikke endret. Derfor er det ikke nok å kopiere bildefilene. En løsning kan være å skrive metadata til fil. Da blir data om redigering oppbevart sammen med bildefilene, i tillegg til catalogfilen. Dersom bildefilen er en kameraspesifikk RAW-fil, blir det opprettet en tilleggsfil, en liten tekstfil med samme navn som RAW-filen. Dersom bildefilen heter «Bildefil.NEF», vil sidefilen hete «Bildefil.XMP» Den inneholder XML-data (standardisert og strukturert innhold) om redigering, nøkkelord og enkelte metadata, som ikke er lagret i RAW-filen. Dersom originalfilen er JPEG, PSD, TIFF eller DNG, blir metadata lagret i selve bildefilen.

Redigere bilder på reise kan oppdateres med xmp sidefiler
Redigere bilder på reise kan oppdateres med xmp sidefiler

Med denne metoden kan du kopiere Bildefil.NEF og Bildefil.XMP til en annen maskin, importere den til Lightroom og Lightroom leser metadata fra fil. Da vil bildet bli vist på same måten på begge maskinene.

Dersom Bildefil.NEF finnes i en Lightroom catalog på en annen maskin, kan du kopiere bare Bildefil.xmp inn i samme mappen som Bildefil.NEF på den andre maskinen, og så lese metadata fra fil. Også i dette tilfellet vil bildet bli vist likt på begge maskinene. I slike tilfeller gjelder det å vite hvilken versjon metadata som er ferskest – de i catalogfila eller de i xmp.

Dette innebærer at du kan redigere bildet på en bærbar maskin, skrive metadata til fil, ta xmp-filen med tilbake til den stasjonære, og så lese metadata fra fil. Da blir metadata lest inn i catalogfilen, og den stasjonære blir oppdatert med endringene som ble gjort på den bærbare maskinen. Bildet blir vist likt på begge.

Merk deg to saker:

  • Bildefil og xmp-fil må ha nøyaktig samme navn.
  • Denne metoden fungerer bare på originalfiler. Opplysninger om redigering av virtuelle kopier blir ikke lagret i XMP. Det blir opprettet bare en XMP-fil for hver bildefil. Virtuelle kopier eksisterer bare i Lightroom, og bare så lenge oroginalen er der.

Export as Catalog/Import from another Catalog

Et annet alternativ er å eksportere bildene du skal ha med på reise som en ny Lightroom Catalog. I dette tilfellet oppretter Lightroom en ny Catalogfil, og de originale bildefilene blir kopierte, samtidig som den nye Lightroomcatalogen blir opprettet. Når alt dette blir lagret på en ekstern disk, kan den tas med til en annen maskin, og åpnes der, f.eks. ved å dobbeltklikke på catalogfilen i Finder/Filutforsker. Bildene kan redigeres på vanlig måte.

Når du kommer hjem igjen, velger du Import from another Catalog på den stasjonære maskinen. Velger «reisecatalogen» på den eksterne disken, og den stasjonære blir oppdatert med endringene du gjorde på reise.

Smart Preview

Fra Lightroom 5 fikk vi Smart Previews, opprinnelig tenkt for de som bare brukar bærbar datamaskin, og har hele eller store deler av bildelageret sitt på eksterne disker. Funksjonen gjør det mulig å redigere bilder, selv om bildelageret er frakoblet. Smart Previews kan du generere ved import eller senere, og de blir opprettet i same mappen som catalogfilen og vanlige previewdata er lagret. Hvis catalogfilen heter Lightroom catalog.lrcat, heter Smart Previews Lightroom Catalog Smart Previews.lrdata.

Slik bygger du Smart Previews

Merk alle bildene du vil redigere. Det kan være alle bildene i en Collection eller en måned eller en jobb eller et annet bildesett. Fra menyen Library i Library kan du velge Preview, og så Render Smart Previews. Når du kobler maskinen fra bildelager uten Smart Previews, vil mapper bli merket med ?, og bildene med !. Bilder det er generert Smart Previews for, vil i stedet bli merket med en liten bilderute i øverste, høyre hjørnet. Det står også «Original + Smart Preview» like under histogrammet i høyre sidepanel.

Reigere bilder på reise ved hjelp av Smart Previews sørger for oppdatering, når du kommer hjem og kobler til bildelageret igjen.
Reigere bilder på reise ved hjelp av Smart Previews sørger for oppdatering, når du kommer hjem og kobler til bildelageret igjen.

Mens bildelageret er frakoblet, kan du redigere bildene helt som vanlig. Du kan også eksportere, avhengig av Smart Preview. Når du kobler til bildelageret på nytt, blir Lightroom automatisk oppdatert med endringene du gjorde mens bildelageret var frakoblet.

Bildet viser originalt bilde (Before) og redigert Smart Preview (After)
Bildet viser originalt bilde (Before) og redigert Smart Preview (After)

Smart Previews kan også brukes av deg som arbeider sammen med noen, som til stadighet må ha tilgang til same bildesamlingen som du. Det samme gjelder dersom du ofte er på farten, og må ha bildesamlingen med deg. Generer Smart Preview av alle bildene, og plasser en kopi av Smart Previewdata og en midlertidig kopi av catalogfilen på en ekstern disk med hurtig grensesnitt, dvs minst USB III. Med denne på lomma kan du ha tilgang til bildesamlingen din hvor som helst du kan finne en datamaskin med samme versjon av  Lightroom på – smart. Kopien av catalogfilen kan fornyes etter behov.

[image id=»13645189″]

Bildet her viser Bilde redigert på reise ved hjelp av Smart Preview etter at bildelageret har blitt koblet til igjen.
Bildet her viser redigert Smart Preview etter at bildelageret har blitt koblet til igjen.

Synkronisere via skyløsning

Dersom du har en liten Lightroomcatalog, kan du kanskje bruke DropBox eller en annen skyløsning til å synkronisere catalogfila til en annen maskin. Det er ikke særlig praktisk å synkronisere store catalogfiler eller RAW-filer på denne måten, uten at du har god linjekapasitet. Merk også at synkronisering bør gjøres etter at du har avsluttet Lightroom, slik at catalogfilen ikke er i bruk.

Brukere av Creative Cloud har en mulighet til å bruke Lightroom (skybasert lagring) til å synkronisere bildesamlinger (Collections) til mobile enheter (iPad, iPhone og nettbrett/telefoner med Android). Redigeringsmulighetene har etter hvert blitt ganske gode. Redigeringer av bilder i Lightroom (skybasert lagring) i Collections synkroniserte fra Lightroom Classic blir synkroniserte tilbake til Classic. (Keywords synkroniseres ikke.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen