Noen oppdrag fører til at du har med flere minnekort hjem

Minnekort etter minnekort i samme import?

Dersom du importerer mange, mange bilder, dvs to eller flere minnekort fra samme opptak, vil du kanskje ha fortløpende sekvensnummer på alle, ikke bare hvert kort for seg. Her er hvordan du gjør det.

Filnavnendring med sekvensnummer

Tenk deg at du har vært på et oppdrag og fylt opp flere minnekort av samme opptaksserie. Dersom du bruker ein “File Renaming-mal” som inneholder sekvensnummer, vil sekvensnummereringen starte på nytt for neste kort du setter i, men dette kan du omgå. Viss du vil at bildene fra de to eller flere minnekortene skal ha fortløpende sekvensnummer, kan du selv skrive inn startnummeret for neste kort. Om du importerer 313 bilder fra det første minnekortet, kan du be Lightroom å fortsette sekvensnummeret på neste kort fra 314.

File Renaming, start sekvensnummer
Når du bruker File Renaming, kan du bestemme startnummer for sekvensnummer i filnavnet

Dette gjelder bare når du bruker en mal for endring av filnavn under importen, og denne inneholder sekvensnummerering som en del av filnavnet. Oppgi startnummer for sekvensen i feltet “Start Number”. Legg merke til nummeret på det siste bildet i første import, og skriv neste ledige nummer i feltet “Start Number”. Da blir alle bildene lagret i numerisk rekkefølge.

Skroll til toppen