XMP er en liten tekstfil med bestemte data om bildet

Ekstra sikkerhet i XMP

Når du redigerer RAW-filer i Lightroom, blir filen ikke endret, men redigeringene blir lagret i Catalogfilen (databasen). I tillegg kan du lagre endringer i en XMP-fil.

RAW-filer blir aldri endret

Dersom du sender fra deg en redigert RAW-fil, sender du en uberørt original. I Lightroom finnes det en funksjon som kan skrive metadata til fil. På den måten kan du få sendt med endringene du har gjort, dersom du skal vise en redigert RAW-fil til andre. I tillegg til dette kan XMP tjene som ekstra sikkerhet.

Hva er en XMP-fil?

XMP er en liten tekstfil med bestemte data om bildet. Det kan være ekstra sikkerhet i XMP.
XMP-fil er en liten tekstfil med informasjon om bildet i en bestemt struktur, lagret sammen med RAW-filen eller innbakt i filformatene JPEG, TIFF, PSD og DNG.

Jo – XMP sidefil er en XML-fil (tekstfil med bestemt struktur) som bli lagret sammen med bildefilen, og har samme navn som bildefilen. Husk at Lightroom er det vi kaller «non-destructive editing», som betyr at originalen (negativet) ikke blir endret. Endringer gjort i Lightroom blir lagret i catalogfilen, men XMP kan ta vare på visse endringer du gjør i Lightroom. Dersom bildefilen er en JPEG, DNG, PSD eller TIFF, blir metadata (endringer) lagret i bildefilen, men elles blir det opprettet en XMP-fil, som tar vare på enkelte endringer. Når metadata er lagret sammen med bildefilen, kan endringene vises i en annen Lightroom catalog eller i et annet dataprogram, som kan lese XML-data fra XMP-filen. Du kan få Lightroom til å lagre endringene automatisk, eller du kan gjøre det ved behov. Merk at Lightroom kan bli bittelitt tregere, dersom du har slått på automatisk skriving av metadata til fil i Catalog Settings, Metadata.

Enkelte bruker funksjonen Save Metadata to File, for å være sikker på å ta vare på alle endringer, uten å være avhengig av catalogfilen. Enkelte oppfatter det også slik at alle endringer blir tatt vare på i XMP-filen, men det er ikke riktig. Det kan bli en fallgruve, som kan være alvorlig i den rette situasjonen.

Hva blir ikke lagret i XMP

Noen nøkkelopplysninger blir bare lagret i catalogfilen. Det betyr at disse kan taes vare på bare dersom du gjør bruk av funksjonen Export As Catalog og Import from another Catalog, som finnes på menyen File. Når du bruker Export as Catalog, blir det opprettet en helt ny Lightroomdatabase med egen Catalog, previewdata, kopi av bildefiler og alt som er i en komplett Lightroomcatalog. Ekstra sikkerhet i XMP er bare et stykke på vei.

History

XMP tar vare på den nåværende redigeringssituasjon for filen, dvs situasjonen slik den var da du skrev metadata til fil. Alle endringene du gjorde frem til du kopierte metadata, og som er lagret i History, finnes bare i catalogfilen.

Virtual Copy

XMP tar vare på redigering av originalfilen. Det blir opprettet bare en XMP-fil for hver bildefil, og den inneholder redigering av originalen. Redigering av virtuelle kopier finnes bare i catalogfilen.

Pick Flag

Rangering med stjerner  finnes i XMP-filen, men Flag as Pick og Flag as Rejected finnes bare i catalogfilen.

Collections og Stack

Collections og andre grupperinger av bilder er også databasestoff, som ikke blir lagret i en XMP-fil.

Avslått redigering

Kanskje du har gjort justeringer i bildet, men har slått av dette med den vesle knappen til venstre i hvert panel i Developmodulen? Knappen er liten, med en mørk og en lys del, og kan brukes til å slå av og på innstillingene i et panel, mest som før- og ettervisning av bildet. Er den av, blir redigeringene ikke lagret i XMP-filen.

Men hva blir egentlig lagret i XMP?

Dette ble mye om saker som ikke blir lagret, men her er det som virkelig blir lagret.

Siden Lightroom ikke endrer RAW-filen, blir metadata som ble opprettet da disse filene ble opprettet også bevart i RAW-filene. Det gjelder alle data som kommer fra kameraet, slik som blender og lukker, kamera og objektiv, tidspunkt, blitsbruk, osv. Dersom du legger til egne data ved import, slik som opphavsrett, navn, adresse og lignende, blir dette lagret i XMP. XMP inneholder også noen metadata, og overlapper RAW-filen delvis, og viser endringer du har gjort av originale RAW-filattributter. Dette kan være opphavsrett, tidspunkt da bildet ble tatt og nøkkelord. Dersom du har Metadata Preset, blir alle data i disse også lagret i XMP

Endringer gjort i Develop

Alle justeringer du har gjort i bildet blir lagret i XMP, så sant de ikke er avslått, slik som beskrevet ovenfor.

Snapshot

Dersom du har lagd snapshot i Lightroom, blir developinnstillingene for hver enkelt snapshot faktisk lagret i XMP.

Konklusjon

Om jeg skal prøve meg på en liten konklusjon, så må det være å sammenholde disse opplysningene med din arbeidsflyt, og så avgjøre om XMP-data er tilfredsstillende sikkerhet for deg.  Et obs setter jeg dersom du gjør stor bruk av Virtuelle kopier og Collections/Smart Collections. XMP er etter min mening ikke et spørsmål om enten eller, men en ekstra sikkerhet i xmp – et stykke på vei.

Uansett hvordan du arbeider – ta alltid kopi av catalogfilen din regelmessig, og særlig dersom du gjør store endringer. Backup av catalogfilen oppretter en eksakt kopi av basen på kopieringstidspunktet, og denne kan du når som helst åpne i Lightroom. Da er du i gang der du slapp. Husk å legge sikkerhetskopien på en annen disk enn originalcatalogen.

Opplysningene i dette tipset er delvis henta fra Adobe og Lightroomfanatic.

Les også om Redigere bilder på reise

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen