Filer i Lightroommappa

Catalogfil er i åpen i et annet program

Helt uventet får du melding når du skal starte Lightroom: Programmet kan ikke starte, fordi catalogfila er åpen i et annet program. Hva gjør du da?

Catalogfila er låst

Filer i Lightroommappa
Oversikt over det vanlige filene i Lightroommappa på en pc. På Mac er undermappene Previews og Smart Previews filer i stedet for mapper

Når du ser denne meldinga, er det fordi catalogfila er låst. Hver gang du starter Lightroom, åpnes catalogen Lightroom catalog.lrcat, og det blir opprettet en fil i samme mappe med navnet Lightroom catalog.lrcat.lock – altså samme navn som catalogfila. Den beskytter databasen mens den er åpen, slik at den ikke kan bli åpnet av andre. Når Lightroom avsluttes på normal måte, blir Lightroom catalog.lrcat.lock slettet automatisk. Hvis Lightroom blir avsluttet unormalt, f.eks. ved strømbrudd, eller at programet blir tvangsavsluttet, blir lock-fila ikke slettet. Du kan ikke starte Lightroom før lock-fila er fjernet.

Slik retter du feilen.

Start Filutforsker (Finder på Mac), og åpne mappa der Lightroomcatalogen er lagret. Vanligvis er det en undermappe i Bilder. Bildet her viser filer, som vanligvis finnes i mappa Lightroom. (Fullstendig standard sti:

  • C:\brukere\[brukernavn]\Bilder\Lightroom\,
  • Machintosh HD/brukere/[brukernavn]/Bilder/Lightroom/).

Om du ikke finner den med det samme, kan du be Filutforsker på Pc/Finder på Mac å søke etter den ved å skrive «lrcat.lock» i søketfeltet i Filutforsker/Finder.

Slett eller flytt fila Lightroom catalog.lrcat.lock, og start Lightroom på vanlig måte.

Litt om undermappene her.

Backups – Dette er standardoppsettet for sikkerhetskopiering av catalogfila, men sikkerhetskopi bør absolutt ikke oppbevares på samme disk som originalen. Endre plasseringa av sikkerhetskopiene til en annen disk. Det gjør du når du blir spurt om å ta sikkerhetskopi ved avslutting av Lightroom.

Previews

Lightroom catalog Previews.lrdata – Previews viser bildene i Lightroom. Lightroom viser ikkje selve bildet, men en preview basert på bildet og innstillinger i Lightroom. I Windows er disse oppbevarte i undermapper med mange filer. På Mac er previews oppbevarte i en fil. Legg merke til at navnet er det samme som catalogfila, og at de oppbevares i samme mappe.

Previews bygger Lightroom etter behov. Finnes de ikke, så lager Lightroom de previews som situasjonen krever. Previews kan ta stor plass, gjerne både 20 og 30 ganger så stor plass som catalogfila.

Dersom Previews blir synkronisert mens Lightroom er i drift, kan det skje at de blir korrupte. Da må Previews slettes før Lightroom kan starte på nytt. Det er helt unødvendig å sikkerhetskopiere Previews.

Smart Previews

Lightroom catalog Smart Previews.lrdata – Smart Previews gjør det mulig å redigere bilder oppbevart på eksterne bildelager, sjølv om det eksterne bildelageret er frakoblet. Det hjelper dessutan til bedre ytelse i Develop. I Windows er disse oppbevarte i undermapper med mange filer. På Mac er smart previews oppbevarte i en fil. Legg merke til at navnet er det samme som catalogfila, og at de oppbevares i samme mappe.

Previews og Smart Previews opprettes når bilder blir importerte til Lightroom, og du bestemmer selv mye hvordan det skal bli. Smart Previews kan du lage eller la være. Previews kan du lage i forskjellige størrelser. Både Previews og Smart Previews kan også lages etter at bildene er importerte, for et eller flere bilder – etter ditt eget ønske. Det skjer fra menyen Library, Previews.

Litt om de andre filene i mappa.

Lightroom catalog.lrcat – Dette er Lightroomdatabasen eller catalogfila. Den er gull verdt. Den inneholder alle redigeringer, keywords, collections og link til alle filer i bildesamlinga di i Lightroom. Ikke tukle med denne. Ta jevnlig sikkerhetskopi til en annen disk, ikke til undermappa Backups, som viser her.

Lightroom catalog.lrcat-journal – Viktige filer dette. Om du ser slike i mappa etter en krasj, ikke slett dem. De inneholder data om endringer du har gjort, men som ennå ikke er registrerte i catalogfila. Når du startet Lightroom, sjekkes det først etter journal-filer. Hvis de finnes, blir data i catalogfila oppdaterte.

Les også

Skroll til toppen