Vis eller skjul innholdet i undermapper

Vis eller skjul innhold i undermapper

I Folderspanelet i Lightroom kan du velge om du vil vise bilder i undermapper eller ikke. Når funksjonen er påslått, viser Lightroom bildene i den folderen du klikker på og i alle undermapper til den.

Vis eller skjul innholdet i undermapper
I Folders kan du vlege å vise eller skjule innholdet i undermapper

Åpne Library, og vis venstre sidepanel. Folders har minus- og plusstegn i enden av tittelraden. Dette er knapper, som kan utføre kommandoer.

Klikk på + på enden av tittleraden Folders, slik at en meny åpner seg.

Klikk på nederste rad i menyen; Show photos in subfolders, for å sette eller fjerne haken. Haken slår på eller av vising av bilder i undermapper. Samme kommando kan du gjøre i menyen Library.

Filbehandler

Folders er Lightroom sin filbehandler, og kan brukes på samme måte som Filutforsker i Windows og Finder på Mac. Fordelen med å bruke Folders til filbehandling, er at Lightroom oppdaterer linken til bildene, når du flytter bildefiler til en annen folder eller annen disk, endrer navn på bildefiler, eller sletter bildefiler.

Det er en liten risiko med å bruke Folders til filbehandling. Du kan teoretisk sett miste data, viss Lightromm krasjer mens den flytter bildefiler. Sikkerhetskopi av bildelageret og catalogfila er alltid en ekstra sikkerhet, særlig før du gjør endringer med filbehandleren.

Les også

Skroll til toppen