Innstillinger for Standard Previews

Previews påvirker ytelsen

Denne gangen presenterer jeg et litt grundigere tips knyttet til innstillinger for Previews. Lightroom bruker previews til å vise bildene på skjermen. Du kan generere slike previews i forskjellige størrelser.

Størrelsene previews er Minimal, Embedded and Sidecar, Standard og 1:1. Previews kan genereres ved import eller senere, enten manuelt eller i det du arbeider med bildene. Innstillinger og hvordan du gjør dette vil virke inn på ytelsen i Lightroom, og det vil virke på diskplassen du bruker.

På PC blir previews lagret i en mappestruktur der databasefila er lagret. Mappa heter «Catalognamn»Previews.lrdata, og har mange undermapper. Dette er cacheområdet for previews.

Størrelse på previews

Velg størrelsen på previews i panelet File Handling når du importerer bildene
Velg størrelsen på previews i panelet File Handling når du importerer bildene

Previews kan oppta mange ganger større plass enn katalogfila, kanskje så mye som 30 ganger større. Det kan skje om du genererer 1:1 preview for alle bilder. Mine previews var en periode opp i 91 Gb, så previews kan virkelig legge beslg på mye diskplass genererer 1:1 preview ved import vil få eit langt større -preview.lrdata-område. Det kan bli mange titals gigabyte.

Kast eller ta vare på

Lightroom vil fungere raskere med 1:1 previews inntakt eller om de må genereres for hver gang du zoomer inn på et bilde. Har du nok diskplass, så ta vare på 1:1 previews.

Dersom diskplassen din er begrenset, kan du stille inn Lightroom til å kvitte seg med 1:1 previews etter en forhåndsvalgt periode, aldri, etter en dag, en uke eller 30 dager. Velg det som passer best for din arbeidsflyt.

Previews kan generers ved import eller senere. Det skjer automatisk etter hvert som du arbeider med bildene og zoomer inn til 1:1, eller du kan merke noen bilder i Grid View og velge Preview > Render Standard-Sized Previews eller Render 1:1 Previews fra menyen Library.

Minimal og Embedded and Sidecar blir generert av kameraet. Standard-Sized og 1:1 blir generert av Camera RAW-motoren.

Ny egenskap

Fra Lightroom Classic ble det gjort en endring i bruken av Embedded and Sidecar. Når du bruker denne innstillinga ved import nå, kan du starte å gå gjennom bildene så snart importen har startet – trenger ikke lenger vente på at importen skal bli ferdig.

Standard previews størrelse

Hold størrelsen på Standard previews så lav som mulig, dvs nærmest mulig ned til bredden på skjermen din, men ikke mindre. Dersom skjermen er på 1366×768, bør du velge 1440 pixler. Har du en 27″ skjerm med f.eks. 2560 piksler på langsiden, bør du velge 2880 som størrelse for standard previews i Catalog settingsFile Handling.

Standard Previews bør være litt større enn skjermens antall piksler i lengden
Standard Previews bør være litt større enn skjermens antall piksler i lengden
Skroll til toppen