Error reading from preview data

Filene merket med blått hører sammen. Lightroom catalog-2-2.lrcat er selve katalogfilen, og Lightroom catalog-2-2 previews.lrdata er previews

En sjelden gang kan det hende at Lightroom ikke vil starte. Den viser meldingen: «Lightroom encountered an error reading from its preview data and needs to quit.» Error reading from previewdata fordi Problemet har blitt omtalt helt siden LR 3. Lenge var årsaken usikker. Etter hvert har det kommet flere og flere opplysninger om en […]

Error reading from preview data Fortsett å lese »»