Bilder kan både speilvendes og roteres i Lightroom

Speilvend og roter som du vil

Enkelte bilder kan ta seg bedre ut speilvendt enn i original versjon. Enkelte kan endog fungere bedre opp ned eller kanskje opp ned og speilvendt? Med Lightroom kan du enkelt sjekke ut og sammenligne, alt uten å kopiere bildet. Speilvend og roter, så finner du hva som er best.

Bilder kan både speilvendes og roteres i Lightroom
Bilder kan både speilvendes og roteres i Lightroom

Særlig abstrakte bilder er det nyttig å vri og vende på, for å se om den ene versjonen fungerer bedre enn andre. Også andre typer bilder kan fungere bedre speilvendt enn i original utgave. Før du starter, kan det være fint å lage noen virtuelle kopier, slik at du kan se forskjellige versjoner samtidig. Slik gjør du.

Opprett virtuelle kopier

Høyreklikk (Ctrl+klikk på Mac) på bildet og velg Create Virtual Copy. Gjenta til du har mange nok å jobbe med.

Oppsett i Lightroom

I Library, menyen View, View Options kan du velge å vise knapper for å rotere bildet med. Disse kan vises i Expanded Cells i Grid View. Åpne View Options fra menyen View (Cmd+J på Mac, Ctrl+J på PC), og sett hake for å vise knapper for rotering av bilder. Du kan også velge å vise piler for rotering av bilde på Toolbar. Klikk på pil lengst til høyre på Toolbar, og klikk på Rotate, dersom der ikke er hake for Rotate.

Legg til knaper på Toolbar, for å rotere bilder
Legg til knaper på Toolbar, for å rotere bilder

Roter bildet

Klikk på et bilde. Klikk på den pilen som peker i den retningen du vil rotere bildet. Er du i Grid View, kan du også bruke pilene som kommer til syne på ramma rundt bildet, i det du fører musen over bildet. Dette fungerer med innstillingen Expanded Cells, jf innstillingene ovenfor.

Dersom du viser bildet i Loop View, kan du bruke pilene på Toolbar.

Speilvend bildet

Klikk på et bilde i Grid View. Fra menyen Photo i Library kan du speilvende vannrett med Flip Horizontal. Vil du speilvende loddrett, velger du Flip Vertical.

Vis alle versjonane samtidig

I Library kan du vise de bildene du vil sammenligne i Survey View i Library – uten at andre bilder viser. Merk de bildene du vil sammenligne, og tast N, eller klikk på den fjerde knappen på Toolbar (den med tre ruter og tre prikker på).

Du kan omplassere bildene i Survey View, ved å klikke og dra et bilde til en ny plassering, og du kan fjerne bildet du ikke liker fra sammenligningen. Klikk på X i hjørnet av bildet for å ta det bort fra sammenligningen. Merk at dette ikke sletter bildet, bare skjuler det fra Survey View.

Tast G, for å komme tilbake til Grid View etter at sammenligningen er ferdig. Legg da merke til at bilder du har fjernet fra Survey View, ikke lenger er merket.

Som alltid ellers i Lightroom – speilvending og rotering endrer ikke originalfilen, men oppretter bare regelsett i catalogfilen, som beskriver hvordan bildet skal vises i Lightroom.

Inspirasjonen til dette tipset kom Fra Lightroomgruppa på Facebook. Ei spesiell takk til Jaran Gaarder Heggen og til Jørgen Fog, som startet tråden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen