Pnelenes av/på-brytere viser før og etter redigering for dette panelet

Developpanelene viser før og etter

Panelene i Develop, unntatt Basic, har en av/på-bryter, som kan vise bildet før eller etter redigeringer i hvert enkelt panel.

Den lille bryteren til venstre i toppen av panelet kan slå panelet av og på
Den lille bryteren til venstre i toppen av panelet kan slå panelet av og på

Panelenes av/på-brytere gir deg en unik mulighet til å se hvordan akkurat det enkelte panelet påvirker resultatet av redigering. I venstre kant av hvert enkelt panel i Developmodulen kan du se en av/på-bryter, unntatt i Basic. Bryterne er akkurat som en lysbryter – ned er av og opp er på. I stedet for å resette bildet for å se hvordan det så ut før, kan du bruke bryterne til å se hvordan innstillingene i det enkelte panelet påvirker bildet ditt.

Lokal Before/After

Du kan jo bruke funksjonen Before/After, men fordelen med disse av/på-bryterne er at du kan se endringene for hvert enkelt panel for seg. Bryterne kan faktisk også lagres som en del av User presets du lager.

Skroll til toppen