Ikke importer samme bildet flere ganger

Unngå å importere duplikater

Du kan enkelt hindre at bilder blir importerte til Lightroom flere ganger.

Når du åpner importskjermbildet for å importere bilder, kan det hende flere bilder er grå og uten en sjekkboks til å sette hake i for å importere. Da er bildene importerte fra før. I tillegg er der hake i alterantivet «Don’t import Suspected Duplicates» i panelet File Handling. Bruk dette alternativet for å unngå å importere de samme bildene flere ganger.

Importvinduet viser bilder med sjekkboks (ikke importerte enda) og uten sjekkboks (importerte fra før). Kontrollen «Don’t Import Suspected Duplicates» hindre dobbel import.

Dersom du prøver å importere et bilde som Lightroom allerede finner i catalogen, er bildet grått, og det mangler en sjekkboks for å merke bildet for import. Dersom alle bildene på kortet du prøver å importere fra er duplikater, vil også importknappen være grå.

Don’ Import Suspected Duplicates fungerer ikke når du bruker funksjonen «Import from Another Catalog

Les mer om Import from Another Catalog.

Skroll til toppen