Tilbakeblikk, 2017 – 2018

Sammendrag av saker omtalt i 2017 og 2018

2017

25. januar kom Lightroom CC 2015.8 / 6.8 med støtte for nye kamera og objektiver og retting av kritiske feil.

7. mars kom Lightroom CC 2015.9 / 6.9 med støtte for nye kamera og objektiver og retting av kritiske feil.

11. april kom Lightroom CC 2015.10 / 6.10 med støtte for nye kamera og objektiver og retting av kritiske feil. Samtidig ble Lightroom for iOS og Android også distribuert.

24. mai kom en mellomoppdatering, Lightroom CC 2015.10.1 / 6.10.1 med støtte for nye kamera og objektiver og retting av kritiske feil.

18. juli kom Lightroom CC 2015.12 / 6.12 med støtte for nye kamera og objektiver og retting av kritiske feil. Utgivelsen hadde også forbedring av GPU-ytelsen.

Adobe hoppet over versjon 9.11 av Camera RAW på grunn av terrorhandlingene den dagen. De ønsket ikke å skape assosiasjoner til den datoen.

6. september kom en oppdatering av Camera RAW og DNG-konverteren, men ikke Lightroom. Adobe beklaget dette over for brukerne, spesielt brukerne av Nikon D850, og lovet å komme med oppdatering av Lightroom snart.

26. oktober kom Lightroom 6.13 med støtte for nye kamera og objektiver og retting av kritiske feil.

Det kom også ny hovedversjon av Lightroom CC 2015. Den fikk navnet Lightroom Classic CC (Lightroom 7). Den hadde utfordringer knyttet til SD-kort og High Sierra, og det kom omgående en utgave 7.01, som rettet på dette.

Nye navn

Adobe skiftet navn på programmene i Lightroomfamilien i forbindelse med denne hovedoppdateringen.

 • Lightroom CC ble det nye navnet på Lightroom Mobile.
 • Lightroom Classic CC ble det nye navnet på Lightroom CC 2015

Lightroom CC ble et satsingsområde, rettet mot brukere på farten, som hadde behov for tilgang til bildene hvor som helst. Bildene ble lagret i skya, på brukerns Adobekonto. Et eget abonnement med ekstra lagringsplass ble tibydd disse.

Lightroom Classic CC fortsatte der CC 2015 slapp, med lokal lagring av bilder – en mer skrivebordsrettet arbeidsflyt.

Navneendringen skapte forvirring, og mange brukere installerte Lightroom CC, i den tro at de fikk Lightroom Classic CC. De var vant til at den het Lightroom CC.

Nytt i Classic CC

Hastighet har hatt stort fokus, og tester viser klare forbedringer på flere felter.

 • Oppstart
 • Generering av Preview
 • Muligheten for Import og innsamling med Embedded and Sidecar forhåndsvisning
 • Skifting mellom Develop og Library moduler
 • Bytte fra bilde til bilde i Develop
 • Raskere og bedre brush

19. desember kom den aller siste utgaven av frittstående Lightroom, versjon 6.14., dvs den fjortende oppdateringa av Lightroom 6.

Adobe bekreftet igjen at dette ble den aller, aller siste utgivelsen av en frittstående kjøpeversjon. Fremtiden er Lightroom Classic eller Lightroom CC (tidligere Mobile). Les mer om den i Lightroom Journal.

2018

2. februar sendte Adobe ut versjon 7.2 av Lightroom Classic CC. Målene med denne utgivelsen var å øke hastigheten, legge til nye funksjoner, gi støtte for nye kamera og objektiver og rette feil.

På maskiner med 12 GB internminne eller mer vil du oppleve bedre ytelse på flere funksjoner. Det gjelder import og eksport av bilder, skifte mellom bilder i lupevisning og sammensetting av panoramabilder og HDR.

Nye egenskaper

 • Opprett Collections eller Collection Set direkte fra foldere. Du kan merke en eller flere foldere, høyreklikke/Ctrolklikke og velge opprett Collection eller Collection set. Det nye Collection/Collection Set får navnet til Folderen. Dersom du oppretter et Collection Set fra en folder med undermapper, vil det nye Collection set også inneholde Collection med samme navn som undermappene.
 • Opprett Collection fra en pin i kartet i modulen Map. Det er bare å høyreklikke/Ctrlklikke på et tilfeldig bilde eller bildegruppe i kartet, og så velge Create Collection fra en meny som viser ved musepekeren.
 • Filtrer bilder i Library Filter eller på filmstripa basert på redigeringsstatus. I Library filter ligger funksjonen under Attribute og i Metadata. På filmstripa finnes to nye ikoner for å åpne Library filter basert på redigeringsstatus.
 • Søk og filtrer i Foldere via et nytt søkefelt i toppen av Folderpanelet. Folders viser alle foldere som tilfredsstiller søket du skriver inn i feltet.
 • Merk foldere som favoritter, og vis bare favorittfolderne eller alle. En liten stjerne på folderen viser om den er en favorittfolder. Når en eller flere favorittfoldere er merket, kan du klikke på lupeglasset i søkefeltet og velge favoritter eller alle.
 • Opprett også Smart Collections basert på det nye redigeringskriteriet.

Nye kamera og nye objektiver

Adobe listet nå alle kamera og objektiver som er støttet i Lightroom, ikke bare de nye. Sjekk om ditt utstyr er støttet i denne linken Støttede kamera og objektiver

Feilrettinger

To feil har blitt rettet i denne versjonen.
Info overlay forsvant når du skiftet mellom moduler
Vannmerke viste ikke i miniatyrbildet i Filutforsker, når du eksporterte et til et JPEG med vannmerke for brukere av Windows 8.1.

Oppdatering

Du kan oppdatere din versjon av Lightroom Classic CC gjennom menyen Help > Updates i Lightroom, for å komme til CC-appen på skrivebordet ditt, eller du kan bruke knappen Oppdater like til høyre for Lightroom Classic CC i CC-appen

Nikon og Adobe

Der har vært tvil i markedet om Adobes støtte for utvikling i Nikons RAW-format, NEF. Adobe har postet en artikkel som feier denne tvilen bort. Nikon og Adobe samarbeider om at deres felles kunder skal få den best tilgjengelige kvaliteten, og Adobe skal støtte NEF-formatet fullt ut.

Betydelige forbedringer i april 2018

3. april sendte 2018 Adobe sendte ut nye oppdateringer av Lightroom Classic CC og Lightroom CC på alle platformer. Oppdateringene inneholdt betydelige forbedringer i Develop og helt ny ansiktsgjenkjenning. I tillegg kom støtte for nye kamera og objektivprofiler. 

Tidligere fant vi fargeprofiler i panelet Camera Calibration, lengst nede i høyre sidepanel i Develop. Camera Calibration heter nå bare Calibration.

Profiler flyttet fra Calibration til Basicpanelet og kraftig utvidet, bl.a. med forhåndsvisning
Profiler flyttet fra Calibration til Basicpanelet og kraftig utvidet, bl.a. med forhåndsvisning
Forhåndsvisning av profilene

Nå ble profilene helt nye og kraftig utvidet. Det kom egne profiler for sort/hvitt og farge og kameratilpasninger.

De har også lagd en egen forhåndsvisning av profilene. De viste hvordan hver enkelt profil påvirket bildet ditt, ved å føre musa over en profil.

Ta deg tid til å se gjennom den nye profildelen. Du finner den øverst i Basicpanelet, og jeg tror du vil finne den interessant, i alle fall som utgangspunkt for egen eksperimentering.

Dehaze har fått plass i Basicpanelet, en mer naturlig plassering
Dehaze har fått plass i Basicpanelet, en mer naturlig plassering

Dehaze har blitt flyttet til Presence i Basicpanelet. Den er ikke lenger i panlet Effects, men en naturlig del av grunnpakken i Basic. Jeg syns den hører naturlig sammen med Clarity og Vibrance/Saturation.

Endring av preset

Du la kanskje merke til en kort melding i slutten av installeringa? Preset ble konverterte til xmp. Dette gjør dem fullt kompatible med Camer RAW. Plasseringa av dem har også blitt endret. En annen flott endring er at preset nå vises på det store originalbildet, ikke bare i Navigator. Før musa over en preset, og du ser effekten før du klikker på den – veldig nyttig detalj.

Ny ansiktsgjenkjenning

Forbedret ansiktsgjenkjenning fra versjon 7.3
Forbedret ansiktsgjenkjenning fra versjon 7.3

Hele mekanismen bak ansiktsgjenkjenning har blitt byttet ut. Personlig syns jeg det går langt bedre å tagge personer nå enn tidligere. Den fungerer mye raskere, så langt jeg har prøvd. I Catalog Settings > Metadata kan du krysse av i en sjekkboks om Lightroom skal gjenkjenne ansikter i alle bilder.
Du kan nå velge om alle ansikter skal gjenkjennes, eller om du vil gjenkjenne bare ansikter i forgrunnen.
I tillegg kan du indeksere bilder, som allerede er tagget. Menypunktet Find Faces Again finnes i menyen Library.

Større Tone Curve frå versjon 7.3
Større Tone Curve frå versjon 7.3

Det er enkelt å merke flere bilder, og så skrive inn navnet på et av dem, eller du kan merke flere bilder, og dra de fra Unnamed people til samme person på Named people.

Størrelsen på Tone Curve har blitt økt, slik at brukeren får bedre kontroll – ca 20 % større. Jeg burde hatt den gamle ved siden av, for sammenligningens skyld, men har dessverre ikke det nå. Jeg kan forsikre at forskjellen er vesentlig.

Standard oppskarping har økt

Standardverdien for oppskarping var tidligere 25. Du kan finne det i panelet Detail i Develop. Den har alltid stått på 25 for uredigerte bilder. Når du nå importerer, vil den vise 40. Du bør kanskje vurdere om det er litt mye for enkelte motiver. Da kan du eventuelt maske bort området, som ikke bør skarpes. Du får samtidig redusert eventuell støy i områder du masker bort.

Lightroom Classic CC

Preset og profilbehandler

Flere brukere har hatt ønske om å koble fra medsendte preset og profiler. Dette er nå på plass. Vil du skjule preset du ikke bruker, kan du klikke på + på Presetpanelet, og så velge Manage Presets. Fjern haken for preset du ikke vil se i panelet. Vil du hente frem skjulte presets, er fremgangsmåten den samme, bare at du setter hake i sjekkboksen med oversikt over presets.
I Profilpanelet på høyre side i Develop kan du høyreklikke på en av profilene, og så velge Manage Profiles. Da får du en oversikt, der du kan fjerne eller sette hake i en sjekkboks for hver profil.

Unngå store previews i profilviseren

I Preferences > Performance er kan du slå av eller på forhåndsvisning av profil i lupevisningen, når du fører musen over profiler. Har du problem med ytelse på din maskin, kan du gjerne endre denne innstillingen, og få noe gevinst av det. Den er slått på som standard.

Filtrer Folders med farger

Nytt er også at du kan sette farge på foldere, og bruke fargene som filtreringskriterium. Dvs du kan velge å vise bare de med farge.
Tidligere fikk vi muligheten til å merke foldere som favoritter. Det er nå tre visningsalternativer, 1. alle foldere, 2. favoritter eller 3. fargede foldere. Filtrene kan ikke kombineres, uten at du merker en folder både som favoritt og med farge.

Legg farge på Foldere
Fargelegg Foldere i rød, gul, grønn, blå eller lilla farge, ved å høyreklikke på Folderen og velge farge. Så kan du filtrere på fargene fra søkefeltet.

Raskere søk i Folders

Søkefunksjonen i Folders har blitt mye raskere enn tidligere, så prøv gjerne denne funksjonen.

Facebook skjerper sikkerheten

Facebook endrer sitt API, for å hindre dataprogrammer i å laste opp bilder. Fra 1. august kan vi derfor ikke bruke Facebook Publishing service til å laste bilder opp til Facebook. Det må gjøres fra internett.

Nytt filformat på Mac

Apple har innført et nytt filformat, HEIC/HEIF
De som bruker iOS 11 eller Mac OS 10.13 eller nyere, kan nå importere og redigere bilder i HEIC-format. Dette er foreløpig bare tilgjengelig på Mac. Tilgjengelighet på andre plattformer kommer visst senere.

Auto-stacking

Når du bruker HDR eller panoramafunksjonen, vil Lightroom nå automatisk stable bildene i stack etter at sammensmeltingen er fullført.

Lightroom CC

Alle versjoner av CC er oppdaterte.
Da jeg åpnet Lightroom CC, var første melding at Profiler og Presets nå automatisk synkroniserer mellom desktop og mobile plattformer, dog ikke mot Classic CC.

 • Synkronisering av Presets og Profiles
 • Batch-redigering
 • Forbedrede innstillinger for deling fra desktopversjon til internett.
 • Forbedret meny for profilbehandling
 • Sortering etter endringsdato i Grid

Det er enkelte forskjeller mellom versjonene for iOS og Android, men dette har jeg ikke hatt kapasitet til å gå gjennom.

Forbedret bokmodul i Lightroom Classic CC 7.5

22. august sendte Adobe ut en ny oppdatering 7.5 av Lightroom. Hovedfokuset denne gang er forbedring av bokmodulen, arbeid med presets, men også retting av feil.

Forbedringer i bokmodul

To nye boktyper er introduserte, det de kaller for Blurb Magazine og Blurb Trade Book. En ny papirtype er introdusert, Standard Layflat

Begge disse kan velges i Book Stettings i høyre sidepanel i bokmodulen.

Du kan nå også velge hvor sidenummer skal vises.

Modulen har blit mer fleksibel. Du kan legge til flere egendefinerte celler på sidene, så du er ikke lenger bundet av oppsettet i en mal. Du kan endre størrelse på celler og flytte dem og legg dem over hverandre, f.eks. slik at bilder overlapper hverandre.

Når du laster opp en bok til Blurb, kan du ta pause, og fortsette opplasting senere.

Importer flere presets og profiler samtidig

Det har nå blitt mulig å importere flere presets samtidig som del av en zipfil. Dette gjelder xmp presets og profiler, DCP profiler, LCP profiler, men ikke de gamle lrtemplate.

HEIC-bilder og Windows

I denne utgaven er det innført støtte for Apple sitt HEIC bildeformat på Windows 10.

Nye kamera og objektiver

Det er ikke oppgitt noe om nye modeller, men sjekk den komplette lista over hvilke kamera og objektiver som støttes. Kanskje er ditt nyeste kamera med på lista. Du finner mer informasjon om dette ved å besøke siden for støttede kamera

Viktige nyheter i Lightroom CC-familen

22. august –  Hakk i hel med oppdateringen av Lightroom Classic følger Lihtroom CC 1.5.

Lagre album lokalt forfrakoblet bruk

I et album kan du å velge å laste ned originalbildene til lokal maskin. Da får du tilgang til å redigere i de tilfellene du er frakoblet internett. Når du igjen er online, blir utførte endringer synkronisert til de andre enhetene dine.Alle bilder i album som er lagret lokalt, er merket med en liten blå merkelapp med en pil som peker nedover.

Muligheten til å holde enkeltbilder lokalt er fjernet i denne versjonen. Du kan i stedet lagre originaler lokalt på albumnøvå.

Se hvilket album et bilde hører til

I albumseksjonen kan du nå se alle album det aktive bildet hører til i.

HEIC-støtte på Windows

Som I Classic CC, er det nå innført støtte for Apple sitt bildeformat, HEIC.

Nye kamera og nye objektiver

Det er ikke nevnt noe spesielt om hvilke kamera og objektiver det er innført støtte for i denne oppdateringa, men du kan sjekke den komplette lista over kamera, og objektivprofilene på siden for objektivprofiler.  Kanskje ditt nyeste utstyr har kommet på lista.

Feilretting

Tre feil er listet opp.

 • CC krasjet når Presetsfanen ble aktivert
 • Det var umulig å filtrere bilder i stack
 • Show original key skulle ikke gå tilbake til original crop.

Les mer om feilene og bakgrunnsinformasjonen på Adobes sider

Presets og profiler

Fra juniutgaven blir alle dine profiler og presets synkronisert mellom enheter som kjører CC, men ikke mot Classic CC. Dette gjelder også innkjøpte presets og profiler.

Du oppdaterer Lightroom CC fra CC-appen på datamaskina di. Oppdatering er tilgjengelig, når teksten på knappen bak Lightroom CC har endret seg til Oppdater.

Kilde: Adobe.com, bilde fra Adobe.com

Endret støtte for operativsystem i kommende lanseringer

27. august skrev jeg om at Adobe har annonsert at de vil slutte å støtte visse versjoner av operativsystemer i fremtidige utgaver av Lightroom Classic , Lightrom CC, Photoshop CC og Bridge. Dette blir gjort for å dra nytte av de nyeste egenskapene i operativsystemene. De varslet denne endringa tidlig, slik at brukerne skal kunne planlegge i god tid.

Dersom du bruker Windows 8.1, Windows 10 v1511 eller v1607, macOS 10.11 (El Capitan), vil du ikke kunne installere neste hovedversjon, men du kan fortsette å bruke nåværende og tidligere versjoner. Windows 7 SP1 64-bit vil fortsatt bli støttet.

Les mer om endringene i to blogposter
http://blogs.adobe.com/crawlspace/2018/08/upcoming-changes-to-photoshop-and-lightroom-os-support-for-windows-and-macos.html og denne
https://theblog.adobe.com/upcoming-changes-to-creative-cloud-os-support-for-windows-and-mac/

Adobe Max 2018 arena for nye hovedversjoner

Lightroom Classic CC og Camera RAW

Adobe har fremdeles fokus på ytelsesforbedringer og bedre redigeringsegenskaper på viktige områder. Her er noen høydepunkter.

Forbedret RAW-prosessering

Tolking av RAW-bilder har blitt forbedret, slik at bildekvaliteten med høy ISO er bedre, og Dehaze er også forbedret.

Tethered Capture med Canon (Lightroom Classic CC)

Bedre hastighet og stabilitet med Canon kameraer, så mye som 1,5-2 ganger så hurtig overføring. Forbedringer for Nikon kommer senere. Funksjonen har fått eget menypunkt på menyen File.

Ett-trinns HDR-panorama (Lightroom Classic CC og Camera RAW)

Tidligere har vi hatt HDR eller panorama, men nå kan vi sette sammen HDR og panorama i samme operasjon – slå saman en mengde opptak med braketting og panorering.

Maskering etter dybdeområde (Lightroom Classic CC og Camera RAW)

Mange avanserte kamera og smarttelefoner har muligheten til å fange informasjon om dybden i motivet. Dette kan nå utnyttes til å lage masker automatisk basert på dybdedata, nesten som data og fargekanaler. Basert på denne informasjonen kan du isolere objekter i motivet mye raskere enn tidligere. Muligheten er bare tilgjengelig i bilder som inneholder dybdemasker, slik som portrett modus bilder tatt med iPhone kamera.

HEVC støtte (macOS)

Fra denne versjonen er det støtte for Apples videoformat, HEVC (High Efficiency Video Coding, eller H.265) på macOS High Sierra v10.13 eller nyere.

Støtte for nye kamera

De siste modellene av nye kamera har fått støtte i Lightroom 8, blant annet Nikon Z7 og Canon EOS R. Du kan sjekke om ditt kamera er med på listen over støttede kamera

Nye objektivprofiler

Nye objektivprofiler er også lagt til fra denne versjonen. Du kan sjekke den komplette listen på objektivprofiler

Feilrettinger

Flere kjente feil har også blitt rettet. Det er f.eks. knyttet til bruk av filter, standardinnstillinger som ikke ble lagt til ved import, vansker med geotagging av bilder på Windowsmaskiner og flere andre. Du kan se hele listen over rettede feil

Lightroom CC

Ansiktsgjenkjenning 

(Mac, Windows, iOS, Android, ChromeOS)
CC har nå fått ansiktsgjenkjenning, som automatisk tagger personer, og gir også en lettvint snarvei til å vise alle bildene personen er med i.

Forbedret søk 

(Mac, Windows, iOS, Android, ChromeOS)

Du kan få bedre søkeresultater med automatiske forslag mens du skriver inn søkebegrepet i søkefeltet. CC gir forslag for metadata, som kamera, objektiv, blender, ISO, sted, keywords og mer.

Delingsfane (Mac, Windows, iOS)

Den nye fanen gir deg mulighet til å bla i delte album og bilder du lagde på lightroom.adobe.com. På Android og iOS kan du i tillegg velge å dele bare bilder som er flagget, har bestemt rangering direkte fra CC.

Apple Photo migrering (Mac)

Du kan nå konvertere dine Apple Photo bibliotek til Lightroom CC på Mac.

Skjermvisning

En ny fane Displays view vier deg hvordan dine besøkende vil se bildene på din side på nettet. I Display View kan du bestemme utlegging og bakgrunn, linjeskift mellom bilder og tekst, som beskriver historien din. Etterpå kan du dele ved hjelp av kontroller i skjermbildet

Desemberutgave 2018 med flere forbedringer

11. desember kom Adobe med oppdateringen Lightroom Classic CC 8.1 og Lightroom CC. I Lightroom Classic CC er der flere nye egenskaper, støtte for nye kamera og feilrettinger. Du kan nå endre rekkefølge på paneler i Develop, legge bilder i Collection ved Auto Import, feste bilder til rutemønster i bokmodulen, vise delvis kompatible presets og forbedret sammensetting av bilder. Det er også jobbet med bedre ytelse og du kan stanse utilsiktet avslutning.

Endre rekkefølgen på panelene i Develop
Fra Classic 8.1 kan du endre rekkefølgen på panelene i Develop

Tilpasset developpanelenes rekkefølge

Starter du ikke fra toppen og jobber deg nedover i Developpanelene? Du kan nå lage din egen rekkefølge. Du kan høyreklikke på et av panelene i Develop, og velge Customize Develop Panel. Så åpnes en dialogboks, og du kan dra og slippe, til du får den rekkefølgen du ønsker.
Avslutt med å lagre ditt oppsett, eller klikke på Default order, for å gjenopprette standard rekkefølge. Etter omstart av Lightroom vil du se den nye rekkefølgen.

Legge bilder fra Auto Import til en Collection

Auto Import overvåker en angitt mappe, og importerer når du kopierer bilder inn i denne mappen. Nå kan du bruke en ny funksjonalitet, Add to Collection i Auto Import, og legge bildene til en collection du velger. Dra og slipp bildene i auto importmappen, og Lightroom importerer bildene automatisk, uten å gå om importvinduet.
Du finner Auto Import Settings i menyen File > Auto Import
I Destinationområdet i Auto Import Settings setter du hake i sjekkboksen Add To Collection, og du kan velge blant alle dine Collections. Du kan også opprette ny Collection fra dette skjermbildet. Avslutt med Ok

Legg autoimporterte bilder direkte i en collection
Legg autoimporterte bilder direkte i en collection

Fest bilder til rutemønster I bokmodulen

I bokmodulens Guidepanel kan du nå aktivere festing (Snap) av bilder til hverandre (Cells) eller til rutemønster (Grid). Det er bare å sette hake i respektive sjekkbokser. Dette forenkler utlegging av boksidene, ved at det er lettere å få til en ryddig plassering.

I bokmodulen kan bilder festes til rutemønster, slik at det blir letter å få bildene på linje
I bokmodulen kan bilder festes til rutemønster, slik at det blir letter å få bildene på linje

Håndtering av like preset

Dersom du prøver å lagre en preset med samme navn som en annen preset i samme gruppe, vil du få en dialogboks. Den gir deg muligheten til å erstatte, lage duplikat eller endre navn på den preset du vil lagre.

Unngå preset med samme navn
Håndter navnekonflikter i presets

Vise delvis kompatible develop presets

Når du åpner et bilde i Developmodulen, kan det noen ganger hende at ikke alle presetene viser. Årsaken kan være at de ikke kan brukes på det aktive bildet. Det kan være kameraprofiler som ikke passer med det aktive bildet, eller preset som bare passer til RAW-filer. Disse vil vises som grå eller kursiv, men du kan aktivere vising av alle presets, selv om de ikke er kompatible med det aktive bildet.

Åpne Preferences, og velg fanen Presets. I seksjonen Visibility kan du velge select/deselect Show Partially Compatible Develop Presets, for å vise eller skjule delvis compatible develop presets.

Vis delvis kompatible presets
Vis delvis kompatible presets

Forbedret sammenliming av bilder

Tidligere kunne samensetting av flere bilder ett føre til feil, men du kan nå lime sammen bilder med forskjellig brennvidde, dimensjoner og orientering (landskap/portrett)
Classic CC mellomlagrer nå previews genererte for sammenstilling av bilder. Dette forbedrer ytelsen.
Med Single-step HDR-Pano merge kan du nå lage panorama HDR i et enkelt steg ved bruk av Smart Previews.

Ytelsesforbedringer

Mer pålitelig synkronisering og stabilitet
Bedre ytelse i batch-oppgaver, slik som import, generering av previews, konvertering til DNG og eksport
Forbedret panorering av miniatyrbilder på høyoppløste skjermer
Forbedret ytelse ved veksling mellom Develop og Library

Andre forbedringer

Du kan nå stanse en utilsiktet avslutning av Lightroom, ved at en dialogboks kan dukke opp. Den spør om du virkelig vil avslutte. Misliker du dene egenskapen, kan du sette hake i en sjekkboks i dialogskjermbildet, som gjør at den ikke vises igjen. Du kan også slå den på igjen i Preferences > General.
Det er nå støtte for fargekoding av frakoblede foldere.
Du kan importere Photoshop elements 2019 kataloger i Classic CC

Støtte for nye kamera

I alt 22 nye kameramodeller har fått støtte i Lightroom Classic CC 8.1. Jeg nevner Sony DSC-HX95 og 99, Nikon Z6, D3500, Coolpix P1000, Canon Powershot SX70 HS, Leica D-Lux7, M10-D og P, Samsung Galaxy Note 9, S6, S6 Edge, flere Appleprodukter, GoPro, Huawei og Google.
Sjekk komplett liste over støttede kamera

Nye kameraprofiler

Det er også lagd nye profiler for en rekke nye objektiver fra Zeiss, Voigtlander, Sigma, Samyang, Canon og Apple med flere.
Sjekk komplett liste på Adobe, objektivstøtte.
Kilde: Adobe.com. Du finner en mer detaljert gjennomgang av nyhetene i Lightroom Classic CC 8.1 på Adobe, Nyheter . Dersom du oppgraderer ved en feiltagelse, kan du også finne informasjon om å gå tilbake til en tidligere versjon på den siden.

Skroll til toppen