Keyword List filtrerer bildevisning

Keyword List kan åpne Library Filter, Metadata, slik at Library filtrerer på valgt nøkkelord

Ved hjelp av Keyword List kan du filtrere visningen av bilder, slik at du viser bare de du ønsker. Dette er en av flere muligheter til å filtrere vising av bilder i Lightroom. I Library finner du panelet Keyword og Keyword List på høyre siden. Åpne panelet Keyword List. Dersom du har vært flink til […]

Keyword List filtrerer bildevisning Fortsett å lese »»