Flytt bilder i Lightroom Folders

Flytt bilder i Lightroom med dra og slipp i Folders

Flytt bilder i Lightroom Classic, Folders, dersom du må flytte importerte bilder. Folders er Lightroom sin egen filbehandler, og gjør det samme som Filutforsker /Finder, men oppdaterer i tillegg linkene mellom Lightroom Classic og bildefilene. Panelet Folders i modulen Library er som Filutforsker eller Finder, og fungerer nesten nøyaktig på same måte. Flytt bilder i Folders oppdaterer linkene Jeg gjentar […]

Flytt bilder i Lightroom Folders Fortsett å lese »»