Filter – Vise kopi eller master

Ved hjelp av library Filter, Attribute kan du vise master eller kopi

Library har et avansert filtreringssystem, der du kan filtrer bort alt du ikke vil se. Du kan med Filter vise kopi eller master. Virtuell kopi skiller seg fra master Virtuelle kopier skiller seg fra originalfiler ved at de har en brett i nederste, venstre hjørnet, jf bildet. Slik sett er det lett å se hva […]

Filter – Vise kopi eller master Fortsett å lese »»