Super Resolution i Lightroom Classic

Nye forbedringer juni 2021

Både forbedringer, feilrettinger og støtte for nye kameraer og objektivprofiler kom med oppdateringene av Creative Cloud-familien fra Adobe 11. juni 2021.

Lightroom og Photoshop/Camera RAW er oppdaterte

Lightroom Classic er nå i versjon 10.3
Camera RAW er i 13.3
Photoshop er i versjon 22.4.2
Lightroom for desktop er i 4.3

Flere av oppdateringene i Lightroom Classic gjelder også for Lightroom for desktop, f.eks. Super Resolution og Premium presets. Lightroom for desktop har også mulighet for samarbeid med andre om redigering, lettere å bruke presets og legge til bilder i Lightroom. Kamerastøtte og objektivprofiler støttes likt i alle programmene..

Lightroom Classic

Super Resolution Lightroom
Super Resolution endelig til Lightroom også.

Full støtte for Super Resolution direkte i Lightroom Classic.

Ved forrige oppdatering måtte brukere av Lightroom Classic bruke Camera RAW for å lage Super Resolution-bilder, men de nye DNG-filene kunne etterbehandles i Lightroom Classic. Nå kan du lage Super Resolution DNG-filer direkte i Lightroom Classic.

Live View tethering for Nikon

Tethered Capture Live View i ferdig utgave
Tethered Capture Live View i ferdig utgave

Nå kan du få fullt utbytte av Live View i Tethered Capture. Når Lightroom Classic oppdager Nikon-kameraet, vises det levende bildet i et eget vindu på dataskjermen. Vinduets størrelse kan justeres. Du kan justere kameraet direkte fra dataskjermen, komponere, fokusere, endre lukkertid, blender og ISO og ta bildet. Du får et god kontroll over kameraet og komponeringen av bildet på dataskjermen.

Ekte støtte for Apple Silicon-enheter

Lightroom Classic har nå ekte støtte for Apple Silicon-enhetene, dvs maskiner med M1 brikke. Dette bedrer sikkert ytelsen og stabiliteten på disse enhetene.
Tethered capture på maskiner med M1-brikke i Rosetta-emulering.

Rosetta modus kan du starte slik:

Åpne menyen File, Tetherede Capture, og velg Relaunch.
Lightroom Classic starter om i Rosetta-modus.
Nå kan du starte opptakene.
Start om Lightroom i normal modus, når du er ferdig med opptakene.

Raskere metadatabehandling

Behandling og oppdatering av metadata går nå raskere, når du behandler flere bilder samtidig.

Optimalisering av ytelse

I Develop er utnyttelsen av VRAM forbedret, slik at det blir mindre forsinkelser i langvare arbeidsøkter.

Endret filplassering for Develop Presets

Alle develop presets vil fra nå av bli lagret i en mappe, i stedet for hierarkiet av undermapper, som har vært brukt før. Dette vil likevel ikke påvirke plassering av dine lagrede presets.

Develop Presets er plasserte slik:

macOS: /Users/[brukernavn]/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Settings
Windows: C:\Users\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Settings

Hvis du har aktivert Store Presets with this catalog i Preferences, vil plasseringen av develop presets være slik:
macOS: MacHD/[catalog location]/[catalogens mappenavn]/Lightroom Settings/Settings
Windows: C:\Users\[brukernavn]\[catalog location]\[ catalogens mappenavn]\Lightroom Settings\Settings

Processversjon

Du vil ikke lenger se noen advarsel, dersom du lager preset og Process version ikke er huket av. Hvis en relatert funksjon er aktivert, vil process versjon bli valgt automatisk.

Premium Presets

En ny pakke med 70 nye håndlagde premium Presets er nå med i installasjonen, og kommer med denne oppdateringen. Nye presets og scollections vil bli lagt til senere.

Lightroom Premium Presets pack
En rekke nye premium presets følger med oppdateringen.

Støtte for nye kamera og objektivprofiler

Flere nye kameraer er støttet fra de nye versjonene som kom i dag, Olympus, Panasonic, Pentax og Sony, . Det er for mange til å legge inn her, så jeg poster en link til oppdatert liste.
Nye kamera og alle støttede kameraer
Objektivprofiler, nye og alle med objektivprofiler

Slik oppdaterer du

CC-appen med fane Oppdetareinger viser dei sist installerte oppdateringene.
CC-appen med fane Oppdetareinger viser dei sist installerte oppdateringene.

I Lightroom/Lightroom Classic kan du velge Updates… fra menyen Help, som lukker programmet og tar deg til Creative Cloud programbehandling. I programmet Creative Cloud programbehandling er en egen fane for oppdateringer. Knappene bak hvert enkelt program har situasjonsavhengig tekst. Teksten skifter til Oppdater, når en ny versjon av programmet foreligger.

Gi tilbakemelding

Når du oppdager feil, eller kommer på en god idé til forbedringer i programvaren, er det smart å gi tilbakemelding til Adobe. De lytter til sine brukere. Klikk her, for å komme til forum for Lightroom Classic. Der er link til andre versjoner også.

Kilde: Adobe.com, 11.06.2021

Skroll til toppen