Lightroom Classic 9.3, ny synkroniseringsløsning

Mange nyheter fra Adobe juni 2020

Oppdateringen fra Adobe juni 2020 inneholder flere nye og gode egenskaper og forbedringer, hastighetsforbedringer, i tillegg til nye kamera og objektivprofiler.

Nye ikoner

Det aller første jeg legger merke til etter oppdatering, er nye ikoner med avrundede hjørner og blå skrift på sort bakgrunn. Lightroom Classic har nå fått bokstavene LrC i ikonet. Men så til nyhetene.

Ikonet for Lightroom Classsic og andre har fått nytt utseende
Det har vært noen navneendringer i Lightroomfamilien gjennom årene, så det er behov for å klargjøre hva de står for.

Hastighetsforbedringer

Med denne utgaven vil du se betydelig forbedring i hastighet på disse områdene.

 1. Rulle gjennom bildearkivet i Grid View ved bruk av piltaster, mus, styreflate (trackpad) eller berøring, tydeligst i større bildebiblioteker.
 2. Søk og filtrering blant mange Collections.
 3. Bevege brytere i Developmodulen.

Grensesnittsforbedringer

Sync, Tone Curve og Color har nå fått et oppdatert utseende, som gjør det enklere å få det beste ut av disse viktige verktøyene, både for nybegynnere og mer erfarne bruker.

Synkronisering mot mobile enheter

Fra Lightroom Classic 9.3 kan du lettere få informasjon status for synkronisering via et eget symbol i øverste, høyre hjørnet av skjermbildet i enden av modulvelgeren. Synkroniseringsikonet viser gjeldende status for synkronisering av bilder til mobile enheter. Fører du musa over ikonet, så får du mer informasjon om statusen. Klikk på symbolet, for å få en popupmeny med flere alternativer og detaljer. Du kan også klikke på en link for vanlige spørsmål om synkronisering.

Fra Lightroom Classic 9.3 ble synkronisering flyttet helt til høyre i skjermbildet
Fra Lightroom Classic 9.3 ble synkronisering flyttet helt til høyre i skjermbildet

Tone Curve lettere å bruke

Tone Curve har fått et oppdatert utseende, som gjør det enklere å skifte mellom parameterstyrt kurve og punktkurve. Du kan også gjøre mer presise justeringer med å angi verdier for punktkurve og de tre fargekanalene

Tone Curve har fått nye ikoner og nye valgmuligheter
Tone Curve har fått nye ikoner og nye valgmuligheter

I punktkurve har det også kommet noen situasjonsavhengig valg:

 • Reset Channel
 • Reset All Channels
 • Copy Channel Settings
 • Paste Channel Settings
 • Snap to Grid
 • Show All Curves

Enda en ting. Du kan sette et kontrollpunkt på punktkurven, og så justere det ved å angi verdier i Input og Output

Velg fargen lettere i Color Panel

Valg av farger i panelet Color har også blitt endret.

Øverst i panelet kan du nå velge fargen du vil justere, farge, metning og lys
Øverst i panelet kan du nå velge fargen du vil justere, farge, metning og lys

Lokal justering av Hue

En veldig bra ting er at vi nå kan finjustere Hue i filtrene Adjustment brush, Radial og Graduated Filter. Da kan fargene justeres og finjusteres på markerte områder i bildet, uten at resten av bildet blir berørt. Tenk at du kan kombinere Color Range mask med denne nye egenskaper, og på den måten få justert spesifikke farger.

I filtrene Graduated, Radial filter og Adjustment brush kan du fra og med 9.3 justere farge
I filtrene Graduated, Radial filter og Adjustment brush kan du fra og med 9.3 justere farge

ISO Adaptive Presets

Nå kan du tilpasse importinnstillinger enda mer enn tidligere. Du kan nå lage presets som baserer seg på ISO-innstillingene i hvert enkelt bilde.
Du kan velge to eller flere bilder med forskjellige ISOverdier, og så gjøre innstillinger i bildene. Det kan for eksempel være forskjellig støydemping etter hva ISO-verdiene i bildene er.
Til slutt merker du bildene, og klikker Create Preset.
Gi den et navn, velg innstillingene som skal være i Preseten, og kryss av for Create ISO Adaptive Preset nederst i dialogboksen.

Merk deg følgende. Du må ha valgt minst to bilder, og bildene må ha ulike ISO-verdier for at du skal kunne lage en ISO Adaptive Preset.

Nye Default Presets

I denne utgaven er det også lagt til et nytt sett med Standard Presets (Default presets), gruppert under Defaults

Batch Export med bedre kontroll

I eksportvinduet har det en stund vært mulig å krysse av for at bildene i eksporten kan eksporteres i flere størrelser samtidig. Nå får du bedre kontroll over eksporten.

Dersom du nå velger flere preset for en eksport, vil en Multi-Batch dialogboks dukke opp. Den erstatter mappevelgerdialogen, og gir det bedre kontroll over lagringa og navnsetting av eksporterte bilder. Du kan legge til opplysninger for hver enkelt preset.

Nytt skjermbilde for Batch-eksport gir bedre kontroll over eksporten
Fra og med Ligtroom Classic 9.3 har du bedre kontroll over eksport med flere presets i samme eksport. Du kan f.eks. velge Custom tekst i filnavnendring, og du kan velge mappe.

Metadata Update

Via panelet Metadata kan du nå redigere tredimensjonale metadata i Lightroom Classic.

RAW defaults

Ovenfor er ISO Adaptive Preset omtalt, og du kan bruke disse i import, og få justert bildene avhengig av hvilke ISO-verdier bildene har.
Du kan også bruke de nye defaultverdiene, og på den måten prøve ulike standardverdier for import av bilder.
Hvis du sletter en preset som er satt som standardverdi for et bilde, vil du få en advarsel. Sletter du presenten, vil preset for bilder med denne bli satt til Adobe Standard.

Catalog Backup

Dersom en tidligere valgt mappe for sikkerhetskopiering av catalog ikke lenger er tilgjengelig, vil du få en advarsel. Catalogmappa vil så bli brukt til sikkerhetskopien.

TIFF komprimering

I tidligere versjoner fungerte ikke innstillingene for TIFF komprimering ved redigering i photoshop. Fra nå fungerer de for følgende operasjoner.?

 • Edit in Photoshop
 • Open as smart object in Photoshop
 • Merge to Pano in Photoshop
 • Merge to HDR in Photoshop
 • Open as layers in Photoshop

Facebook published collection migrating

Alle tidligere Collections som var oppsatte for bruk med Facebook plugin, vil nå bli flyttet til en ny Facebook Collection Set i Collectionpanelet. Facebook plugin støttes ikke lenger, som mange sikkert har oppdaget tidligere. Det har også vært omtalt flere ganger.

Survey view

Ikonene for Star rating og fargemerking har nå blitt oppdatert til å skifte farge basert på bakgrunnsfargen

Andre ting

HEVC video støttes nå på Windows 10
AVI støttes nå på Mac OS

Støtte for nye kamera og objektivprofiler

Her er link til nye kamera som støttes: Nye kamera
Her er link til objektivprofiler: Nye objektivprofiler

Skroll til toppen