Krise for mange Windowsbrukere løst med versjon 11.3.1

Oppgraderingen til Lightroom Classic 11.3 ble en hodepine for mange Windowsbrukere, men nå er de rapporterte feilene i 11.3 løst i og med lanseringen av 11.3.1 den 20. april.

Målet med lanseringen av 11.3.1 var feilretting og bedre stabilitet. To rapporterte feil ble rettet.
1. Lightroom Classic avsluttet uten videre under åpning av catalogfila.
2. I Metadatapanelet viste Cropped samme antall piksler som full størrelse på bilder det var gjort utsnitt i.

Kritisk feil

Jeg var veldig tidlig ute og rapporterte om at Lightroom Classic avsluttet uten videre under åpning av catalogfila. Jeg utførte også en rekke tester, for å prøve å finne en vei rundt problemet. Dette inkluderte å slå av GPU, endre navn på Previews, Prøve flere andre catalogfiler, ogpprette en ny catalogfil, optimalisere catalogfil og noen flere. Ingen av alle tiltakene førte frem, så jeg bestemte meg for å rulle tilbake til 11.2. Dette skrev jeg detaljert om til Adobe. Jeg tilbød meg også å låne ut catalogfila for testing. Det var den samme catalogfila som fungerte prikkfritt i 11.2 som krasjet 11.3.
Rapportene mine ble lagt merke til i Lightroom Classic-teamet, så jeg ble kontaktet av Adobe om å bli tester – en stor oppmuntring og utfordring.
Mange Windowsbrukere opplevde det samme – at versjon 11.3 avsluttet under åpning av catalogfila. Noen fikk feilmelding, andre ikke. Adobe mottok en mengde rapporter om den samme feilen, så det var tydelig at den berørte mange. Mange ble frustrerte pga den kritiske feilen.
En forhåndsutgave ble ganske fort lastet ned, og den oppførte seg eksemplarisk i testinga.

Metadatafeil

Dimension og Cropped i Metadatapanelet viser nå riktig antall piksler.

I Metadatapanelet viste LrC 11.2 feil antall piksler for bilder det hadde blitt klippet i. Dimension og Cropped viste samme verdi, selv om Cropped var mindre

Oppdatering – Praktisk

Dersom du allerede har oppgradert Lightroom Classic fra en tidligere versjon til 11 eller høyre, blir catalogfila ikke berørt av oppdatering til 11.3.1.
Du kan oppdatere med CC-appen, fane oppdateringer.

Si din mening

Gi tilbakemelding til Adobe om feil du oppdager, eller om du ønsker forbedringer. Du kan logge deg på forumet for Adobeproduktene, og få hjelp eller gi tilbakemeldinger. Når du oppretter bruker i forumet, er det viktig at du bruker samme ident som din Adobekonto. Det gjør det lettere for Lightroomteamet å finne din krasjrapport fra programmet, dersom du samtidig poster en feil. Her er adressa: https://community.adobe.com/ .

Kilde: Adobe.com, 21.04.2022

Skroll til toppen