Ny funksjon, Color Grading i Lightroom Classic, Develop

Adobe Max 2020 med flere forbedringer i Lightroomfamilien

Under arrangementet Adobe Max i oktober ble det sendt ut oppdateringer av alle programmene i Creative Cloud. I Lightroomfamilien ble det presentert flere nyheter og forbedringer.

Split Toning ble til Color Grading

(Windows, Mac, Web, iOS, iPadOS, Android, Chrome OS, Classic, Camera Raw)

Alle versjoner av Lightroom har fått denne forbedringen. Den gir utvidet og bedre kontroll over fargene i bildet. Du kan kontrollere Shadows, Midtones og Highlights hver for seg, og i tillegg er der en global justering, som påvirker hele bildet. Juster bryterne i hvilken som helst kombinasjon, og få til nesten usynlige, mettede, komplementære eller kontrastfylte justeringer av bildene.

Øverst i panelet Color Grading er fem knapper, der du kan velge å vise alle sirklene, Shadows, Mid tones, Highligts og Global.

Med knappene inne i hver enkelt sirkel kan du justere fargen (Hue) og metningen (Saturation). Tast Shift mens du flytter en knapp med musa, for å låse justeringen til bare metning (Saturation). Tast Ctrl (Win)/Cmd (Mac) får å låse justeringen til bare farge (Hue).

Du kan også bruke knappen utenfor sirkelen til å justere bare fargen (Hue).

Med glidebryteren Blending justerer du overlapping mellom Shadows og Highligts. Dra mot venstre for å redusere overlappingen, og mot høyre for å øke overlappingen.

Glidebryteren Balance påvirker balansen av effekten mellom Shadows, Midtones og Highlights. Verdier over 0 øker effekten i høylysene, og verdier under 0 øker effekten i skyggene.

Color Gradding Global
Split Toning har blitt til Color Grading, som gir flere muligheter

Klikk på den øverste knappen lengst til høyre (Global), for å justere fargenyansen i hele bildet.

Du kan også bruke Color Grading på monokrombilder.

Ytelsesforbedringer

Raskere lokale justeringer

Når GPU er slått på i Preferences, Performance, vil du nå kunne oppleve raskere oppdatering mens du justerer i Gradert gråfilter, Radial filter eller maler med Adjustment brush.

Raskere å bla/scrolle

Når du ruller gjennom Foldere, Collections eller i miniatyrbilder i _Grid View, vil du se at det går raskere enn tidligere, spesielt i store cataloger og lange lister med folders eller Collections med forskjellige farger.

Videreutviklet zoom

Nå får du langt bedre kontroll med zoomnivåer i Loupe View, Compare og Reference View med nye muligheter – Scrubby zoom og Box zoom.

Scrubby zoom

Denne fungerer nå LrC bruker grafikkprosessoren (GPU). Sjekk det i Preferences, Performance. Tast og hold Shft mens du venstreklikker og fører musa mot venstre eller høyre, for å zoome inn eller ut.

Lightroom Classic 10 - Scrubby Zoom

Shift+Klikk og dra til venstre eller høøyre, for å zoome inn eller ut = Scrubby zoom.

Box zoom

Tast og hold Ctrl, venstreklikk og dra en boks hvor som helst i bildet, for å zoome inn på dette området.

Lightroom Classic 10 - Box Zoom
Ctrl+klikk og dra en boks, for å zoome inn til den valgte boksen = Box zoom.

Klikk i bildet, for å zoome ut igjen.

Zoom nivåene i Navigator har også blitt endret fra forholdstall til prosent.

Lightroom Classic 10 - Navigator Zoom
Visning av zoomnivå er endret fra forholdstall til prosent

  • Fit og Fill er samlet i en nedtrekksliste
  • 100%
  • Zoom prosent mellom 6 og 1600%

På Toolbar vil du se at zoombryteren er delt i to deler, med bryterknappen på midten. Til venstre er zoomnivå 6 – 100%, til høyre zoomnivå 100 – 1600%.

Lightroom Classic 10 - Zoom på Toolbar
Bruk alternativ zoom glidebryter på Toolbar

.

Støtte for nye kamera og objektiver.

Hos Adobe finner du en komplett liste over støttede kameraer og objektivprofiler. Se disse linkene.
Liste med støtte for nye kamera
Liste med objektivprofiler

Dersom du skaffer deg et kamera som er nyere enn din utgave av Lightroom Classic eller en av forgjengerne til Classic, kan Lightroom ikke lese RAW-filene fra kameraet. Da må du enten oppgradere til nyeste Classic, eller finne en annen løsning. Det kan f.eks. være å bruke jpg en periode eller konvertere RAW-filene til DNG ved hjelp av den gratis DNG-converteren fra Adobe.

Endring i catalognavn

Lightroom Classic 10-Catalognavn
Innfører versjonsnummer i filnavnet til catalogfila og tilhørende filer i Lightroom Classic

Når du starter opp LrC for første gang, finner den din tidligere catalogfil i mappa Bilder\Lightroom. Det blir oppretttet en kopi av denne, som så kan bli oppgradert til Lightroom Classic 10. Dette gjør at din gamle catalog fortsatt kan åpnes i forrige versjon.
Før oppgradering av catalogfila, kan du legge merke til at du også kan redigere navnet på den oppgraderte catalogfila, dersom du ønsker et annet navn enn forslaget.

Tethered Live View med Canon

For utvalgte kamera kan du nå få Live view direkte i LrC under Tethered Capture.

Lightroom (Windows, Mac, iOS, iPadOS, Android, Chrome OS)

Grafiske vannmerker

Fra tidligere i år (2020) ble det mulig å lage vannmerke på bilder eksportert eller delt fra Lightroom. Nå har du også muligheten til å sette et grafisk vannmekre på bildene du deler. Grafiske vannmerker finner du i Lightroom under Custom Share options på Mac og Windows, og under Export as, Share options på iOS, iPadOS, Android og Chrome OS.
Ikke bare kan du legge til et grafisk vannmerke, men det synkroniseres sømløst til Lightroom i dine andre enheter, klart til bruk når du trenger det.

Autoversjoner

Organisering og administrering av ulike versjoner av redigering er viktig i enhver fotografs arbeidsflyt, i sit strev etter den beste utgaven av bildet. Ved hjelp av Auto Versions lagrer Lightroom nå automatisk versjoner av dine redigeringer på tvers av enhetene dine. Du kan fortsette arbeidet på en annen enhet når so m helst. Du kan åpne fanen versions, for å gå tilbake til en tidligere versjoner etter behov, og sette navn på passende navn.

Følg fotografer i Discoverdelen

Du kan nå følge favorittfotografene dine direkte i Lightroom community med den nye Follow-egenskapen. Tast knappen Follow ved siden av favorittfotografen din og dennes redigeringer. Dette ble først lansert i Windows, Mac og Online-versjonene i juni 2020, og finnes nå også på mobile enheter og Chrome.

Utforsk, lær og oppdag innhold basert på det du liker

(iOS, iPadOS, Android, Chrome OS, Web)

Lightroom - Lær deg nye ferdigheter
I Lightroom for datamaskiner (skybasert lagring) kan du bli inspirert av andre brukere

Bli inspirert av innhold tilpasset dine interesser. I Learn and Discover-seksjonen kan du få opplæringsmateriale tilpasset for deg ut fra din aktivitet i Lightroom. Veiledninger er tilgjengelige.

Beste bilder (Best Photos)

(iOS, iPadOS, Android, Chrome OS, Web)

Lightroom - Best photos
Beste bilder vurdert etter fotografiske prinsipper

Ved å utnytte kunstig intelligens kan Lightroom nå foreslå en vurdert delmengde av bilder i et album basert på fotografiske prinsipper, og analyserer og organisere albumet. Best Photos identifiserer og grupperer først lignende bilder. Fra hver gruppe av lignende bilder velges de beste basert på flere kriterier, slik som dimensjoner og tekniske sider (fokus og eksponering), motivdeler (personer, hvilken vei ansikter vender, åpne øyne), så vel som generell estetikk (innramming, emne). Til slutt kan du bestemme en kvalitetsterskel, for å begrense utvalget. Du kan også velge andre bilder til din bildegruppe og organisere dem etter eget ønske. Best Photos er tilgjengelig på iOS, iPadOS og Android, Chrome OS og Web.

Slik oppgraderer du

I Creative Cloud Desktop vil du finne fane Oppdateringer i øverste venstre hjørnet. Knappene for de aktuelle programmene vil endre tekst fra Åpne til Oppdater, når en oppdatering er klar for installasjon. Vær oppmerksom på at kravene til oppdatert operativsystem har blitt strammere. Dersom ditt operativsystem ikke er støttet, vil det stå et stoppskilt ved oppdateringen i Creative Cloud Desktopprogrammet. «Ikke kompatibelt.»

Erfaringer og tilbakemeldinger

Jeg har ikke merket problemer med min bruk av programmene etter oppgradering på hverken Windows 10 eller Mac OSX, heller ikke etter oppgradering av Mac OS til Big Sur.

I Lightroom forum forekommer det likevel flere tilbakemeldinger om problemer som har oppstått. Finner du noe, så er det viktig å melde fra. Da blir feil utbedret.
Bare uker etter Adobe Max har Adobe sendt ut oppdatering av Photoshop, versjon 22.01. Oppdateringen inneholder feilrettinger for flere problemer med arbeidsflyten og at programmet krasjer. (17.11.2020).

En av feilene i Lightroom Classic er at det ikke er mulig å eksportere til epost. Løsningen er å rulle tilbake til 9.4, eller du kan eksportere til disk, og så plukke opp bildet til epostvedlegg manuelt.

Noen har også opplevd at grafikkortdriveren ikke har fungert med Lightroom Classic 10. Da kan du slå den av, og pc-brukere kan prøve å hente oppdatering av driveren fra grafikkortets nettside. Windows update duger ofte ikke til å finne nyere grafikkortdriver.

Lightroom – Enkelt forklart på Facebook

Bli med i facebookgruppa, der du kan stille spørsmål, be om hjelp og gi tilbakemeldinger. Dersom du synes dette er nyttig, og hjelper deg, er jeg takknemlig for donasjoner merket opplæring på Vipps 91179866.

Har du behov for ekstra støtte, så kan du bestille både førstehjelp og opplæring via internett. Jeg bruker et av de sikreste fjernstyringsverktøyene, Teamviewer til å løse problemer på kundens maskin, eller gi en effektiv og veldig nyttig opplæring.

Kilde: Adobe.com

Skroll til toppen