LightroomTips

Ikkje importer duplikat

Bilde tek stor plass på disken, i alle fall for oss som fotograferer i RAW-format og dei som har kamera med mange, mange megapixel. Sjølv om du ikkje føler at du høyrer med til nokon av desse kategoriane, vil du likevel ikkje ha dobbelt opp av bilde på disken. Derfor bør du utnytte Lightroom sine eigenskapar til å hindre dobbel import av same bilda. Det er enkelt, så les vidare om korleis. Les meir...

Elements til Lightroom database

Kanskje du har brukt Elements til å organisere bilda dine, og har lyst å gå over til å bruke Lightroom? Lightroom har jo eit mykje kraftigare verktøy for organisering av bilda, men du kvier deg for å ta jobben. Ikkje tenk på det, for overgangen er enkel. Sjå berre Les meir...

Fleire databasar? Vurder det

Det er mange alternativ for organisering av bilde med Lightroom. Eit alternativ som kan vere verdt å vurdere, er å ha fleire databasar (Catalog). Eg har sjølv berre ein Catalog for alle bilda mine, men har høyrt om fotografar som organiserer seg heilt annleis, t.d. ein per kunde. Tek du svært mange bilde, kan det vere verdt å vurdere. Les meir om korleis og kvifor. Les meir...

Valider DNG-filene dine

I Lightroom 5 er ein ny funksjon, som kan finne ut om der er feil i DNG-filene i bildesamlinga di. Dersom Lightroom finn filer som er korrupte, blir dei plassert i ein spesiell Collection. Les meir om kvifor det er smart å validere DNG-filer ogkva som blir sjekka. Les meir...

Organisering i mapper

Når du importerer bilde frå minnekort eller kamera til Lightroom, kan du velje å organisere bilda på to ulike måtar; etter dato eller i ei mappe. Dersom du vel alternativet Into one folder, så bør du lese vidare. Les meir...

Import – kor mange – kor stor plass?

Du importerer stadig bilde til Lightroom, og plutselig ein dag undrar du på kor mange det er her og kor stor plass vil dei ta. Sjå berre her. Les meir...

Tethered Capture virkar ikkje

Med Lightroom kan du koble kameraet til datamaskina med ein USB-kabel, og i Lightroom kan du starte noko som heiter Tethered Capture. Då blir bilda vist i Lightroom straks du har trykt på utløysaren. Dersom du ikkje får Tethered Capture til å fungere, kan du lese nokre råd her. Les meir...

Nullstill Tone Curve

Lightroom har smarte løysingar for å nullstille eller tilbakestille endringar gjort i bilde. Noko av dette er behandla i tidlegare tips, men denne gongen skal eg konsentrere tipset om Tone Curve. Les meir for å sjå korleis du kan nullstille Tone Curve i ein svei drei/på null komma null. ? Les meir...

Keyword List filtrerer

Det er mange mulegheiter til å filtrere vising av bilde i Lightroom. I dette tipset ser eg litt nærare på ein av metodane – Keyword List. Ved hjelp av Keyword List kan du filtrere visinga av bilde, slik at du viser berre dei bilda du ønskjer. Her er korleis. Les meir...

Den forunderlige Alt-tasten – tips 4

Dette er det siste tipset om å kombinere Alt-tasten med forskjellige brytarar i Develop-modulen. Denne gongen vil eg gå eit steg vidare med oppskarping, og konsentrere tipset om bruk av Alt-tasten i lag med Radius og Detail i panelet Details i Develop.

Alt-tasten kan hjelpe deg til å få betre kontroll med redigering av bilde i Lightroom. Nokre tidlegare tips har vist at skjermbildet blir endra når du kombinerer i>Alt-tasten med ein brytar i Develop, slik at det blir lettare å sjå effekten av den aktuelle redigeringa. Eg har m.a. vist korleis du kan midlertidig gjere bildet om til svart/kvitt, slik at det blir betre å sjå kva som er passe skarping av bildet. Slik får du betre kontroll med oppskarpinga Les meir...