LightroomTips

Kreativ med bilderammer III

I to tidlegare tips had eg sett på bilderammer i Lightroom, først ved bruk av Effects i Develop-modulen, så Photo Border i Prinmodulen. I dette tipset skal eg ta temaet eit steg vidare, og bruke vannmerke som bilderamme, også det i Print-modulen. Metoden kan gje artige og kreative innrammingar av bilda. Eg går ikkje veldig i detalj om framgangsmåten, men beskriv hovudtrekka, og viser eksempel. Les meir...

Kreativ med bilderammer II

I tipset før dette fokuserte eg på bilderammer ved hjelp av Effectspanelet i Develop. I dette tipset skal eg ta føre meg korleis du kan legge til bilderammer med litt meir avanserte alternativ. Printmodulen gir andre og meir avanserte mulegheiter enn Develop. Sjå berre. Les meir...

Kreativ med bilderammer I

I Lightroom kan du legge til bilderammer på fleire måtar, og mulegheitene er fleire enn det som ligg opp i dagen. Du må berre vere litt kreativ for å finne ut av det. Har du først løyst koden kan du lage både artige og flotte bilderammer. I dette tipset brukar eg modulen Develop. Les meir...

Kom igang med Lightroom Mobile

Adobe har nyleg slept Lightroom Mobile for iOS, dvs iPad. Dette tipset handlar om korleis du kan komme igang med dette produktet. Lightroom gjer det mogleg å synkronisere bilde mellom ein ipad og ei stasjonær eller berbar maskin. Les vidare for å sjå korleis du kan komme igang. Les meir...

Lag dine egne standardinnstillingar

Adobe har valt nokre standard innstillingar for oss, som behandlar bilda ved import. Dersom du ikkje er tilfreds med desse, og nesten alltid gjer om att og om att dei same innstillingane ved framkalling, så kan du like godt få Lightroom til å gjere det automatisk. Her er korleis du gjer det. Les meir...

Import - Vis Importskjermbildet automatisk

Skal Lightroom vise importdialogen kvar gong du koblar til eit kamera, ei bildebrikke eler minnepinne, eller skal du kontrollere når du vil opne importskjermbildet i Lightroom? Det er opp til deg, og enkelt å stille inn. Sjå berre. Les meir...

Før og etter-vising svart/kvitt

Funksjonen for å vise bilde før og etter justeringar i Develop er kjempesmart, men for svart/kvittbilde er dette ikkje heilt likefram. Ein liten omveg hjelper deg til å samanlikne svart/kvittbilde før og etter redigering. Sjå berre her Les meir...

Importer med dra og slepp

Du kan enkelt og smart importere bilde til Lightroom ved å dra dei frå eit minnekort, skrivebordet eller ei mappe på ein ekstern eller intern disk, og sleppe bilda over ikonet til Lightroom eller ikonet i Docka, dersom du brukar Mac. Metoden har eit par smarte fordeler, så les vidare og prøv ut. Les meir...

Kvar har du sikkerheitskopien din?

Lightroom kan ta sikkerheitskopi av databasen din når du avsluttar Lightroom. Kva er no dette for slags kopi? Kva kan den hjelpe deg med? Kvar blir den lagt? Kor ofte bør du ta sikkerheitskopi? Korleis finn du den att? Her er mange spørsmål og fleire ganske fatale feller å gå i, så les vidare om korleis du kan forebygge katastrofen. Les meir...

Ikkje importer duplikat

Bilde tek stor plass på disken, i alle fall for oss som fotograferer i RAW-format og dei som har kamera med mange, mange megapixel. Sjølv om du ikkje føler at du høyrer med til nokon av desse kategoriane, vil du likevel ikkje ha dobbelt opp av bilde på disken. Derfor bør du utnytte Lightroom sine eigenskapar til å hindre dobbel import av same bilda. Det er enkelt, så les vidare om korleis. Les meir...